Doç.Dr. Mustafa ÖZDEMİR (Fen Edebiyat Fakültesi)
Özgeçmiş
1970 yılında Bursa’da doğdu. Davutkadı İlkokulu, Haupt-und Grundschule Hirschlanden-Schöckingen ve Realschule-Gymnasium Ditzingen okullarına devam etti. Bursa Süleyman Çelebi Lisesi’ne devam etti.1989 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandı. 1992 yılında DAAD bursuyla Stuttgart Üniversitesi’nde bulundu. 1993 yılında okuduğu bölümden mezun oldu. 1996 yılında, Yüksek Lisans çalışmasını, 2003 yılında Doktora çalışmasını tamamladı. 2006 yılında Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Alman Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na Yard.Doç. olarak atandı. Özdemir, Anabilim Dalı’nın Başkanlığının yanısıra , 2011 yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yurtdışı İlişkiler Birimi DAAD Koordinatörlüğü görevlerine, 2012'de ise Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne atandı. Eylül 2013 tarihinde Doçent oldu. 2012 2017 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı çeşitli Komisyon üyelikleri ile Senato Üyeliği yapmış olan Özdemir evii ve bir çocuk babasıdır.