Doç.Dr. Murat GÜLMEZ (Kars Meslek Yüksekokulu)
Özgeçmiş
Üniversite: 1989 Fırat Üniversitesi Vet Fak. Mezunu. Doktora: 1999 KAÜ, SBE, Besin Hijyeni ve teknolojisi A.D. Doçentlik:2007.... Özel sektör: Nisan-2010-Nisan 2016 arası.