Doç.Dr. Ahmet ÜNVER (Veteriner Fakültesi)
Özgeçmiş
İlk, orta ve lise eğitimini Çankırı'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden 1993 yılında mezun oldu. MEB yükseköğretim bursu tevdi edilerek ODTÜ, University of California, Los Angeles ve Virginia Commonwealth University'de İngilizce kurslarını tamamladı. Y.Lisans (1997) ve doktora (2001) derecelerini ABD'de Ohio State University'den aldı. 2001'de Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi'nde Arş.Gör.Dr. olarak göreve başladı. 2003'de Yrd.Doç.Dr. kadrosuna atandı. Yine aynı yıl Merial bursu ile ABD'de Ohio State University'de bir yıl süreli post-doktora yaptı. 18.10.2008'de doçent ünvanı ve yetkisi aldı. Halen Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi'nde görevine devam etmektedir. Uluslararası düzeyde beşyüzün üstünde atıf alan bilimsel yayınları mevcuttur. Evli ve üç çocuk babasıdır.