Prof.Dr. Vedat BARAN (Veteriner Fakültesi)
YAYINLARI
I.Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitapta Bölüm ve Ünite Yazarlığı
1Baran, V., B. Özba ve A. Kamiloğlu, “ Yara Sağaltımında Yeni Bir Alternatif: Kollajen Kullanımı”, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Seminer Çalışması 2, 113-118, Kafkas Üniversitesi Basımevi, Kars, 2002.
2Baran, V., “Tırnağın Muayenesi’’, ed. N. Güzel, Dış Hastalıklar Klinik Muayene Yöntemleri, 249-252, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No:17, Aydın, 2003.
3Cihan, M. ve V. Baran, “Ağrı ve Kontrolü’’, ed. İ. Özaydın, Veteriner Acil Klinik, 99-105, Eser Ofset, Erzurum, 2004.
4Baran, V., “Şok ve Resusitasyonu’’, ed. İ. Özaydın, Veteriner Acil Klinik, 116-127, Eser Ofset, Erzurum, 2004.
II.SCI, SSCI ve AHCI Dışındaki Taranan Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tar., V. Takdimi ve Özet Türü Yayınlar Dışındaki Makale
1Milli, Ü.H., R. Hazıroğlu, A. Atasever ve V. Baran, “Bir Köpekte Regional Vasküler İnvazyonlu Pheochromocytoma”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37, 74-80 (1990).
III.SCI, SSCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tar., V. Takdimi ve Özet Türü Yayınlar Dışındaki Makale
1Kılıç E., İ. Özaydın, G. Atalan ve V. Baran, “Transposition of the Sacrotuberous Ligament for the Treatment of Coxofemoral Luxation in Dogs”, J Small Anim Pract, 43(8), 341-344, (2002).
2Özba B., İ. Özaydın, E. Kılıç, G. Atalan ve V. Baran, “Xylazine and Zolezepam–Tiletamine Anesthesia in Calves for Umbilical Operation”, Indian Vet J, 80, 46-48, (2003).
3Özaydın İ., E. Kılıç, V. Baran, İ. Demirkan, A. Kamiloğlu ve S. Vural, “Reduction and Stabilization of Hip Luxation by The Transposition of The Ligamentum Sacrotuberale İn Dogs: An İn-Vivo Study”. Veterinary Surgery, 32, 46-51, (2003).
4Kamiloglu A., İ. Demirkan, V. Baran ve M. Tuzcu, “Identification and Surgical Treatment of Penile Tumors in Young Bulls”, Indian Vet J, 80, 1284-1286, (2003).
5Cihan M., İ. Özaydın, B. Özba ve V. Baran, “Clinical Effects of Levamisole in Bovine Papillomatosis”, Indian Vet J. 81, 321-323, (2004).
6Kamiloğlu N.N., A. Kamiloğlu, E. Beytut ve V. Baran, “Effect of Xylazine on Cardiopulmonary Activity, Antioxidant Status and Lipid Peroxidation in Rams”, Indian Vet J, 82, 1043-1045, (2005).
7Baran V., İ. Özaydın, E. Beytut, E. Kılıç, N.N. Kamiloğlu ve A. Kamiloğlu, “Cardiovascular Effects of Lactated Ringer’s Infusion Before and During Intrathecal Anaesthesia Induced by Bupivacaine in Sheep”, Bull Vet Inst Pulawy, 50, 599-603, (2006)
8Baran V., A. Kamiloğlu, E. Kılıç, Ö. Aksoy ve G.Atalan, ‘’Surgical Management of Congenital Intestinal Stenosis In Calves’’ Indian Vet. J., 84, 479-481, (2007).
9Baran V, Yayla S, Kılıç E, Özaydın İ, Aksoy Ö, Ermutlu CŞ: The effects of pasture characteristics and seasonal differences on sheep foot diseases: A field study on the Kars and Iğdır regions-Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 21 (3): 377-382, 2015. DOI: 10.9775/kvfd.2014.12526.
10Kilic E, Yayla S, Kamiloglu A, Baran V, Ogun M: Effects of intrathecal administration of ketamine HCl in young calves: a clinical trial. Bull Vet Inst Pulawy, 59, 155-159, (2015) DOI:10.1515/bvip-2015-0023.
11Baran V, Özaydın İ, Genç O, Otlu S, Yayla S, Kılıç E, Çelebi Ö, Aydın U, Çelik E, Gülmez Sağlam A: The effects of high and low altitudes on conjunctival flora in sport and work horses: A field study in the Northeast Anatolia region of Turkey (Kars and Iğdır). Kafkas Univ Vet Fak Derg. DOI: 10.9775/kvfd.2014.12650, 2015.
IV.Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
1Alkan, Z., H. Bilgili, V. Baran, Y. Aydın ve A. Bumin, “Köpeklerde Deri Ensizyonlarının Kapatılmasında Skin Stapler Silk Strip Ve Agraf Uygulamaları Üzerine Deneysel Çalışmalar”, 3. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 149-158, İstanbul, 1992.
V.Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
1Röcken, M., K. Seyrek-İntaş, D. Seyrek-İntaş, A. Çolak, V. Baran ve İ. Özaydın, “Studie Über die Bilaterale Laparoskopische Ovariektomie der Stude in 24 Fällen” Deutsche Veterinarmedizinische Gesellschaft e. V. 16-17 März, Wiesbaden, Germany, 2000.
2Demirkan, İ., A. Kamiloğlu ve V. Baran, “Sığırlarda Digital ve İnterdigital Dermatitlerin Önemi” Kars-Gence Hayvancılığı ve Bilimsel İşbirliği Sempozyumu. 103-112, Kars, 2001.
3Özaydın, İ., E. Kılıç, V. Baran, İ. Demirkan, A. Kamiloğlu ve S. Vural, “The Treatment of Experimental Coxo-Femoral Luxation by Ligamentum Sacrotuberale Transposition and İts Fixation by İnterference Screw in Dogs”, Research in Veterinary Science, 70 (Supplement A) (Association of Veterinary Teachers and Research Workers- “Current Topics in Veterinary Science” 55th Annual Conference Scarborough, 14, England, 2001.
4Kılıç, E., İ. Özaydın, G. Atalan ve V. Baran, “Transposition of the Sacrotuberous Ligament by a New Technique for the Treatment of Coxofemoral Luxation in Dogs”, 26th World Congress. The World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), 677, Vancouver, British Columbia-Canada, 2001.
5Cihan, M., İ. Özaydın, B. Özba ve V. Baran, “Sığırlarda Papillomatozis Sağaltımında Levamizol Kullanımı: 40 Olgu (1993-2002)”, TDÜ Meskheti Şubesi “Akhaltsikhe – Kars” Bilim Sempozyumu. Gürcistan Bilim Akademisi, Abastumani Astrofizik Uzay Merkezi, Akhaltsikhe – Gürcistan, 2002.
6Kamiloğlu, A., İ. Özaydın ve V. Baran, “Sığırlarda Taban Ulkusundan Kaynaklanan Topallıkların Sağaltımında Profund Tendo Tenotomisinin Etkisi”, Gence-Kars Veteriner Sempozyumu, 73-80, Gence-Azerbaycan, 2003.
7Baran V, Kılıç E, Özaydın İ, Yayla S, Ermutlu CŞ, Aydın U: Effects of Different Grassland Conditions on Foot Disease of Sheep.(Poster Sunum).Internatıonal VETistanbul Group Congress.April 7-9, Saint-Petersburg, Rusya,2015.
8Kilic E, Yayla S, Kamiloglu A, Baran V, Ogun M: Effects of intrathecal administration of ketamine HCl in young calves: a clinical trial.(Poster Sunum).Internatıonal VETistanbul Group Congress.April 7-9, Saint-Petersburg, Rusya,2015.
9Kilic E, Yayla S, Kamiloglu A, Baran V, Ogun M: Effects of intrathecal administration of ketamine HCl in young calves: a clinical trial.(Poster Sunum).Internatıonal VETistanbul Group Congress.April 7-9, Saint-Petersburg, Rusya,2015.
10Kılıç E, Yayla S, Baran V, Ermutlu CŞ,: Buzağılarda Kalça Çıkığının Tedavisinde De Vita Pin Uygulaması. XV. Ulusal I.Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi, 313-314, 11-14 Mayıs, Erzurum. 2016
VI.Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezi
1Dr. Alkan KAMİLOĞLU: “Kars yöresinde simental ırkı sığırlarda interdigital deri lezyonlarının insidansı ve bunların intravenöz regional antibiyoterapi (IVREGAB) ile sağaltımı” (1998).
2Dr. Celal Şahin ERMUTLU: “Maddi Kayıplı Tendo Rupturlarının Otogreft ile Onarılmasında Farklı Dikiş Yöntemlerinin Klinik, Biyomekanik ve Histopatolojik Olarak Karşılaştırılması” (2012).
VII.İkinci Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Tezi
1Dr. Adem ARANCI: “İneklerde Prepartium Dönemde Verilen Levamizolün Buzağılardaki Neonatal Cerrahi Hastalıkların Önlenmesindeki Etkinliğinin Araştırılması” (2006).
VIII.Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü
1Kars yöresinde simental ırkı sığırlarda interdigital deri lezyonlarının insidansı ve bunların intravenöz regional antibiyoterapi (IVREGAB) ile sağaltımı. KAÜ Araştırma Fonu Projesi VF-016 ve Milli Prodüktivite Merkezi B.02. 2. MPM. 0. 11/1145 proje numarası ile desteklenmiştir, Proje Yöneticisi, Proje tamamlandı, 1998.
2 İneklerde Prepartium Dönemde Verilen Levamizolün Buzağılardaki Neonatal Cerrahi Hastalıkların Önlenmesindeki Etkinliğinin Araştırılması. KAÜ Araştırma Fonu Projesi, VF-03, Proje Yöneticisi, Proje tamamlandı, 2006.
3Kars ve Iğdır yöresi koyunlarında ayak hastalıklarının insidensi ve etkileyen faktörlerin klinik, radyolojik ve laboratuar yönünden değerlendirilmesi. Proje Yöneticisi, (KAÜ BAP 2012-VF-09).
4 Tavşanlarda deneysel tendo rupturlarının otogreft ile onarılmasında farklı dikiş yöntemlerinin klinik, biyomekanik ve histopatolojik olarak karşılaştırılması. Proje Yöneticisi, Proje tamamlandı, (KAÜ BAP 2012-VF-10).
IX.Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak
1İntratekal Ketamin HCl Uygulamasının Buzağılarda Klinik ve Bazı Hemodinamik Etkilerin Araştırılması. Yardımcı Araştırıcı, (KAÜ BAP-2010, VF-30).
2Buzağılarda Kalça eklemi çıkıklarının Toggle pin tekniği ile sağaltımının klinik değerlendirilmesi. Yardımcı Araştırıcı, (KAÜ BAP-2011-VF-46).
X.Üye Olunan Bilimsel Kuruluş
1Veteriner Cerrahi Derneği
XI.SCI, SSCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Hakemlik
1 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2015 yılı 3 kez