Prof.Dr. Haydar YÜKSEK (Fen Edebiyat Fakültesi)
YAYINLARI
I.Hakemli Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale
1Synthesis of Some Arylidenamino Compounds, Modelling, Masurement & Control C, AMSE press, 54, 21-30(1996).
2Synthesis and Antifungal Activity of Some New Arylidenamino Compounds, Acta Polon Pharm., 54, 135-140 (1997).
3A Study on Thiosemicarbazones, Acta Polon Pharm., 54, 307-312 4(1997).
4Antitumor Activities of Some 4,5-Dhydro-1H-1,2,4-Triazol-5-ones, Modelling, Masurement & Control C, AMSE press, 57, 25-33 (1998).
5Synthesis and Biological Activity of Some 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-Triazol-5-one Derivatives, Acta Polon Pharm./Drug Res., 55, 117-123(1998).
6Synthesis and Acidic Properties of Novel 3-Methyl-4-[(2-amino-1,3,4-thiadiazol-5-il)-thioacetylamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one, Molbank, M462 (2006).
7Synthesis and Acidic Properties of New 1-Phenylacetyl-3-ethyl-4-(4-hydroxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one, Molbank, M463 (2006).
8Synthesis and GIAO NMR Calculations for Some Novel 1-Acetyl-4-(arylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives: Comparison of Theoretical and Experimental 1H and 13C Chemical Shifts, Asian J. Spect., 11, 43-50 (2007).
9Synthesis, Antioxidant Activities, GIAO NMR Calculations and Non-Aqueous Medium Titrations of Some New 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, Trends Heterocycl Chem ., 13, 85-99 (2008).
10Adipik Asid Dihidrazid’in Bazı İminoesterler ile Reaksiyonu, Doğa TU Kim. D. C., 13, 7-12 (1989).
11Synthesis of 3-Alkyl-4-(2-Hydroxyethyl)- and 3-Alkyl-4-(2-Chloroethyl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, Doğa-Tr Journal of Chemistry, 16, 284-288 (1992).
12Ultraviolet Spectra of Some 1,2,4-Triazoles, Journal of Sciences of Ondokuz Mayıs University, Faculty of arts and Sciences, 4, 89-97 (1992).
13Synthesis of Some N,N’-Linked Biheteroaryls, Doğa-Tr Journal of Chemistry, 17, 150-153 (1993).
14Mass Spectra of Some New N,N’-Linked Biheteroaryls, Doğa-Tr Journal of Chemistry, 17, 215-217 (1993).
15Synthesis of 4-Succinimido-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, Tr. Journal of Chemistry, 18, 57-61 (1994).
16Synthesis of Some tert-Butoxyhydrazones and Related 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, Tr. Journal of Chemistry, 18, 51-56 (1994).
17Synthesis of Some N-Alkyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-on Derivatives, C.Ü. Fen-Edebiyat Fak., Fen Bilimleri Dergisi, 20, 73-78 (1998).
18Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(2,5-dimetilpirrol-1-il)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin N-Asetil Türevlerinin Sentezi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Dergisi, Fen Bilim. Ser. (Kimya), 3, 108-112 (1998).
19Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(3,4-dimetoksi-benzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Dergisi, Fen Bilim. Ser. (Kimya), 3, 104-107 (1998).
2013C Nuclear Magnetic Resonance, TRC Spectral Data, 20, 1413-1455 (1995).
II.SCI, SSCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tar., V. Takdimi ve Özet Türü Yayınlar Dışındaki Makale
11H-NMR Spectra of Some Ditriazolyls and Ditriazolylalkanes, Monatshefte für Chemie, 123, 191-198(1992).
2Acetylation of 4-Amino-4,5-Dihydro-1H-1,2,4-Triazol-5-ones, Org. Prep. Proced. Int., 25, 99-105(1993).
31H-NMR Spectra of Some 4,5-Dihydro-1,2,4-triazol-5-ones, Magn. Reson. Chem., 31, 1088-1094(1993).
4Reaction of 4-Amino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones with 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, Collect. Czech. Chem. Commun., 59, 731-735(1994).
5A Study on 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, Rev. Roum. Chem., 41, 585-590(1996).
6Synthesis and Antibacterial Activities of Some 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, Arzneim.-Forsch./Drug Res., 47, 405-409(1997).
7Synthesis and Potentiometric Titrations of Some New 4-(Benzylideneamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives in Non-aqueous Media, Collect. Czech. Chem. Commun. 67, 1215-1222 (2002).
8Synthesis and Non-aqueous Medium Titrations of Some New 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, Acta Chemica Slovenica, 49, 783-794 (2002).
9A Study on Novel 4-Heteroarylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, Indian J. Heterocy. Ch., 13, 49-52 (2003).
10Synthesis and Determination of pKa Values of Some New 3,4-Disubstituted-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives in Non-aqueous solvents, Molecules, 9, 232-240 (2004).
11Synthesis and Acidic Properties of Some New Potential Biologically active 4-Acylamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, Indian J. of Chem., 43B, 1527-1531 (2004).
12Synthesis of Some 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, Indian J. Heterocy. Ch., 13, 369-372 (2004).
13Synthesis and Determination of Acid Dissociation Constants of Some New 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-Triazol-5-one Derivatives, Asian J. Chem ., 17 (1), 195-201 (2005).
14Reactions of Amidines with Some Carboxylic Acid Hydrazides, Indian J. of Chem. Sect. B, 44B, 568-572 (2005).
15Synthesis and GIAO NMR Calculation for Some New 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives: Comparison of Theoretical and Experimental 1H and 13C Chemical Shifts, Magn. Reson. Chem., 43, 585-587 (2005).
16Synthesis and GIAO NMR Calculations for Some Novel 4-Heteroarylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives: Comparison of Theoretical and Experimental 1H and 13C Chemical Shifts, Int. J. Mol. Sci., 6, 219-229 (2005).
17Non-Aqueous Medium Titrations of Some New 4-Benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, Molecules, 10, 961-970 (2005).
18Non-Aqueous Medium Titrations of Some New 4-Benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, Molecules, 10, 961-970 (2005).
19Synthesis and Antioxidant Activities of Some 4-Benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, Indian J. of Chem. Sect. B, 45B, 715-718 (2006).
20A Study on 4-Acylamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, Molecules, 12, 1805-1816 (2007).
21Synthesis, Determination of pKa Values and GIAO NMR Calculations of Some New 3-Alkyl-4-(p-methoxybenzoylamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, J. Mol. Struc., 873, 142-148 (2008).
22Preparation, GIAO NMR calculations and acidic properties of some novel 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives with their antioxidant activities, Int. J. Mol. Sci., 9, 12-32 (2008).
23Synthesis, acidic and antioxidant properties of some novel 3,4-disubstituted-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives, Molecules, 13, 107-121 (2008).
24Synthesis, potentiometric titrations and antioxidant activities of some 4-acylamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one derivatives, Asian J. Chem ., 20, 5311-5321 (2008).
25Preparation, Characterization and Potentiometric Titrations of Some New Di-[3-(3-alkyl/aryl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one-4-yl)-azomethinphenyl] isophtalate/terephtalate Derivatives, Turk J. Chem ., 33, 773-784 (2008).
26Synthesis and In-vitro Antioxidant Evaluation of Some Novel 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, E-Journal of Chem., 7(1), 124-136 (2010).
271H-NMR Spectra of Some Amidrazone Derivatives, Turk J. Chem., 23, 263-267 (1999).
III.SCI, SSCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayın
1Antioxidant Activities of Some Novel 1-Acetyl-3-alkyl-4-(4-methylthiobenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 38 (1S), 186-187 (2009).
2Antioxidant Activities of Some 4-(4-Metoxybenzoylamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 38 (1S), 194-196 (2009).
3Antioxidant Activities of Some 3-Alkyl(aryl)-4-isobutyrylamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 38 (1S), 197-198 (2009).
4Synthesis and Antioxidant Activities of Some 1-Acetyl-3-alkyl-4-(4-diethylaminobenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 38 (1S), 198-200 (2009).
IV.Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayın
1Antioxidant Activities of Some 3,4-Disubstitue-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, Special Issue, 49 (2007).
2Synthesis and Antioxidant Activities of Some New Arylidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, Special Issue, 74 (2007).
V.Ulusal Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
1Bazı 1,2,4-Triazol Türevlerinin Kütle Spektrumları, Kimya 88, V. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, Ankara, Özetler Kitabı, 234-235, 1988.
2Adipik Asid Dihidrazid’in Bazı İminoesterler ile Reaksiyonu, Kimya 88, V. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, Ankara, Özetler Kitabı, 228-229, 1988.
3Bazı Amidrazon Türevlerinin Sentezi ve Halka Kapanması Reaksiyonlarının İncelenmesi, Kimya 91, VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, Gazi-mağusa-KKTC, Özetler Kitabı, Cilt II, 478, 1991.
4Bazı 1-Metil-3,4-disubstitue-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi,” Kimya 93, IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, Trabzon, Özetler Kitabı, 146, 1993.
53-Alkil-4-(2-kloroetil)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Kimya 93, IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, Trabzon, Özetler Kitabı, 115, 1993.
6Bazı 1,2,4-Triazol Bileşiklerinin 1H-NMR Spektrumları, Kimya 93, IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, Trabzon, Özetler Kitabı, 117, 1993.
73-Alkil(Aril)-4-suksinimido-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on’ların Sentezi, Kimya 94, X. Ulusal Kimya Kongresi, Bursa, Özetler Kitabı, 367, 1994.
8Bazı tert-Butoksihidrazon’ların ve ilgili 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on’ların Sentezi, Kimya 94, X. Ulusal Kimya Kongresi, Bursa, Özetler Kitabı, 368, 1994.
9Bazı 3-Alkil-4-benzilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi, Kimya 97, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Özetler Kitabı, 571, 1997.
102-Amino-1,3,4-tiyodiazol ve 2-Amino-5-nitrotiyazol’un Bazı Reaksiyonlarının İncelenmesi, Kimya 97, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Özetler Kitabı, 569, 1997.
11Asetamidin ve Benzamidin’in Bazı Hidrazidler ile Reaksiyonları, Kimya 97, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Özetler Kitabı, 570, 1997.
122-Aminotiyazol ve 2-Aminobenzotiyazol’un Dikarboksilli Asid Anhidridleri ile Reaksiyonları, Kimya 97, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Özetler Kitabı, 572, 1997.
133-Amino-1,2,4-triazol’ün Dikarboksilli Asid Anhidridleri ile Reaksiyonları, Kimya 97, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Özetler Kitabı, 593, 1997.
14Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(2,5-dimetilpirrol-1-il)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin N-Asetil Türevlerinin Sentezi, II. Spil Fen Bilimleri Kongresi, Manisa, 1997.
15Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(3,4-dimetoksi-benzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, II. Spil Fen Bilimleri Kongresi, Manisa, 1997.
16Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik Aktif Schiff Bazlarının Sentezi, Kimya 98, XII. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, Bildiri Özetler Kitabı, 422, 1998.
17Bazı 4-(2-Furiliden-amino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Kimya 98, XII. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, Bildiri Özetler Kitabı, 424, 1998.
182-Aminotiyazol ve 2-Aminobenzotiyazol’un Bazı Reaksiyonlarının İncelenmesi, Kimya 98, XII. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, Bildiri Özetler Kitabı, 462, 1998.
19Kimyasal Reaksiyonlar Konusunda Kimya Ders Kitaplarında İşlenişin Değerlendirilmesi, Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumui, İzmir, Bildiri Özetler Kitabı, 161, 1999.
20Bazı N-Heteroasetilenamino Bileşiklerinin Sentezi, Kimya 2000, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, Bildiri Özetler Kitabı, 553, 2000.
21Bazı 4-(3-Metoksibenzilidenamino)- 4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on ve N-Asetil Türevlerinin Sentezi, Kimya 2000, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, Bildiri Özetler Kitabı, 552, 2000.
223-m-Klorobenzil-4-amino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on ve Bazı Türevlerinin Sentezi, Kimya 2000, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, Bildiri Özetler Kitabı, 544, 2000.
23Bazı Biheterohalkalı Sentezi, Kimya 2000, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, Bildiri Özetler Kitabı, 545, 2000.
24Makroiniferter ile Çok Bloklu Kopolimer Sentezi, Kimya 2000, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, Bildiri Özetler Kitabı, 628, 2000.
253-p-Metoksibenzil-4-amino- 4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on ve Bazı Türevlerinin Sentezi, Kimya 2001, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetler Kitabı, P45, 2001.
26Bazı 4-(4-Hidroksibenzilidenamino)- 4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin ve Asetil Türevlerinin Sentezi, Kimya 2001, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetler Kitabı, P13, 2001.
27Bazı 4-Açilamino- 4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Kimya 2001, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetler Kitabı, P9, 2001.
285-Amino-1H-tetrazol ve 2-Amino-5-merkapto-1,3,4-tiyadiazol’ün Bazı Reaksiyonlarının İncelenmesi, Kimya 2001, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetler Kitabı, P14, 2001.
29Sakkarin-6-sulfonik Asidin Sentezi, Kimya 2001, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetler Kitabı, P84, 2001.
30Bazı Yeni 4-Benzilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin sentezi ve Susuz Ortamda TBAH ile Potansiyometrik Titrasyonları, Kimya 2002, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Bildiri Özetler Kitabı, 655, 2002.
31Bazı Potansiyel Biyolojik Aktif 3-Siklopropil-4-Substitue-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin sentezi, Kimya 2002, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Bildiri Özetler Kitabı, 686, 2002.
32Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-izobutirilamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin sentezi ve Susuz Ortamda pKa Değerlerinin Tayini, Kimya 2002, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Bildiri Özetler Kitabı, 684, 2002.
33Bazı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Farklı Susuz Çözücülerde Potansiyometrik Titrasyonları, Kimya 2002, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Bildiri Özetler Kitabı, 162, 2002.
34“N-(-Etilol)-Sakkarin-6-karbok-silli Asidin Sentezi, Kimya 2002, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Bildiri Özetler Kitabı, 685, 2002.
356-Karboksilik Sakkarin-N-(fenilkarboksilik)-asitlerin Sentezi, Kimya 2002, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Bildiri Özetler Kitabı, 696, 2002.
36Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(p-benzoilamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin sentezi, Kimya 2002, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Bildiri Özetler Kitabı, 765, 2002.
37Bazı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Potansiyometrik Yöntemle Asitlik Sabitlerinin Tayini, Kimya 2003, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetler Kitabı, 86, 2003.
38Susuz Ortamda Bazı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin pKa Sabitlerinin Tayini, Kimya 2003, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetler Kitabı, 87, 2003.
39Amfiprotik ve Dipolar Aprotik Çözücülerde Bazı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin TBAH ile Potansiyometrik Titrasyonları, Kimya 2003, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetler Kitabı, 88, 2003.
403-Alkil(Aril)-4-amino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on’ların Bazı Türevlerinin Sentezi, Kimya 2003, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetler Kitabı, 634, 2003.
41Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik Aktif Heterosiklik Schiff Bazlarının Sentezi, Kimya 2003, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetler Kitabı, 676, 2003.
42Bazı Yeni 3,4-Disubstitue-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Asitliklerinin İncelenmesi, Kimya 2003, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetler Kitabı, 591, 2003.
433-Alkil(Aril)-4-amino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin N-Açil Türevlerinin Sentezi, Kimya 2003, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetler Kitabı, 603, 2003.
44Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Yapılan Tezli veya Tezsiz Lisansüstü Eğitimin, Yönetim ve denetimindeki Etkilerinin İlköğretim Müfettişlerince Değerlendirilmesi, Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Dokuzeylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, Bildiri Özetler Kitabı, 80, 2003.
45Bazı 3-Alkil(Aril)-4-Aroilamino-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-On’ların Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 898, 2004.
46Bazı 3-Siklopropil-4-Substitue-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Çözücülerde pKa Sabitlerinin Tayini, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 249, 2004.
47Yoğunluk Fonksiyonu Teorisini (DFT) ve Hartree-Fock Yöntemini Kullanarak 3-Metil-4-Fenilasetilamino-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Molekülünün Titreşim Frekanslarının Hesaplanması, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 1017, 2004.
48Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(4-nitrobenzoilamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin pKa Değerlerinin potansiyometrik Yöntemle Tayini, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 250, 2004.
49Bazı N-Alkil-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve 1H-NMR Spektrumları, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 1051, 2004.
50Bazı 4-Benzilidenamino-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Türevlerinin Asitliklerinin İncelenmesi, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 237, 2004.
51Bazı Potansiyel Biyolojik Aktif 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Türevlerinin Sentezi, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 953, 2004.
52Bazı 3-Alkil(Aril)-4-sinnamoilamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on’ların Sentezi, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 1052, 2004.
53Bazı Yeni 4-(2-Hidroksi-5-Bromobenzilidenamino)-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-onların Sentezi, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 900, 2004.
54Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-Heteroarilidenamino-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 952, 2004.
55Bazı Yeni 4-Benzilidenamino-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 897, 2004.
56Bazı Yeni Heterosiklik Schiff Bazlarının Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Asitliklerinin İncelenmesi, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 75, 2004.
57Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(4-Metoksibenzoilnamino)-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-onların Metanol-Su Karışımında Potansiyometrik Titrasyonları, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 76, 2004.
58Bazı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Türevlerinin Etanol-Su Karışımında Gran Metodu İle pKa Değerlerinin Tayini, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 172, 2004.
59Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Alanına Yönelik Laboratuar Becerilerini Geliştirmede Eğitim Fakültelerinin Yeterliliği, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 731, 2004.
60Bazı 4-Benzilidenamino-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Bileşiklerinin Antioksidan Özellikleri, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 541, 2004.
61Triazol Halkası İçeren Bazı Schiff Bazlarının Antioksidan Özellikleri, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 556, 2004.
62DFT ve HF Yöntemi Kullanarak Bazı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-Triazol-5-on Türevlerinin Molekül Titreşim Frekanslarının Hesaplanması, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 950, 2004.
63Bazı 1,2,4-Triazol Türevlerinin NMR Spektrumlarının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi, Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Bildiri Özetler Kitabı, 587, 2004.
64Dielektrik Sabitinin Asitlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Malatya, Bildiri Özetleri Kitabı, 94, 2004.
65Bazı Yeni Triazol Türevlerinin Asitlik Sabitlerine su Etkisinin İncelenmesi, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Malatya, Bildiri Özetleri Kitabı, 96, 2004.
66Ulusal Kimya Kongreleri ve Bilimsel Etkileri, Kimya 2005, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Çağrılı Bildiri, Bildiri Özetleri Kitabı Ç13, 51, 2005.
67DFT ve HF Yöntemi Kullanarak Bazı 3-Substitue-4-(3,4-Dihidroksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Titreşim Frekanslarının Hesaplanması, Kimya 2005, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 929, 2005.
68Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(5-metil-2-furilmetilenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin NMR Spektrumlarının Deneysel ve Teorik Olarak İnclenmesi, Kimya 2005, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 648, 2005.
693-Metil(Benzil)-4-(4-hidroksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Molekül Titreşim Frekanslarının DFT ve HF Yöntemi İle Hesaplanması, Kimya 2005, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 730, 2005.
70Bazı 4-(2-Hidroksi-5-bromobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi, Kimya 2005, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 140, 2005.
71Bazı 1,2,4-Triazol Türevlerinin GIAO NMR Hesaplamaları: Teorik ve Deneysel 1H-NMR ve 13C-NMR Değerlerinin Karşılaştırılması, Kimya 2005, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 647, 2005.
72Bazı 4-Aroilamino-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Susuz Ortam Çözücülerindeki Asidik Kuvvetleri, Kimya 2005, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 848, 2005.
73Bazı 1,2,4-Triazol Türevlerinin Potansiyometrik Titrasyonlarının İncelenmesi, Kimya 2005, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 123, 2005.
743-m-Klorobenzil-4-substitue-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Yarı Nötralizasyon Metodu İle Asitliklerinin Tayini, Kimya 2005, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, , Bildiri Özetleri Kitabı, 122, 2005.
751,2,4-Triazol Türevlerinin Organik Çözücülerdeki Asidik Kuvvetlerinin Tayini, Kimya 2005, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 910, 2005.
76Bazı Heterosiklik Schiff Bazlarının Susuz Ortamdaki Asitlik Sabitleri, Kimya 2005, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 155, 2005.
77Bazı Yeni 4-(4-Hidroksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Kimya 2005, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 520, 2005.
78Bazı 4-Fenilasetilamino-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Susuz Ortamdaki Asitlik Kuvvetleri III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, Bildiri Özetleri Kitabı, 208, 2006.
79Bazı 3,4-Disubstitue-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Susuz Çözücülerde Yarı-Nötralizasyon Metodu İle pKa Değerlerinin Tayini, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, Bildiri Özetleri Kitabı, 85, 2006.
80Bazı 4-(4-Metiltiyobenzilidenamino)-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin TBAH İle Potansiyometrik Olarak Susuz Ortam Titrasyonları, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, Bildiri Özetleri Kitabı, 41, 2006.
81Bazı Heterosiklik Schiff Bazlarının pKa Değerlerinin Potansiyometrik Yöntemle Tayini, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, Bildiri Özetleri Kitabı, 76, 2006.
82Bazı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Potansiyometrik Yöntemle Asitlik Sabitlerinin Tayini, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, Bildiri Özetleri Kitabı, 75, 2006.
83Susuz Çözücülerde Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(4-Metoksibenzilidenamino)-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin TBAH İle Potansiyometrik Titrasyonları, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, Bildiri Özetleri Kitabı, 74, 2006.
84Bazı N,N’-Bağlı Biheterohalkalı Bileşiklerin Yarı-Nötralizasyon Metodu İle Asitlik Sabitlerinin Tayini, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, Bildiri Özetleri Kitabı, 84, 2006.
85Bazı 4-Açilamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortam Titrasyonları, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, AKP-56, 2006.
86Bazı 4-(2-Karboksibenzilidenamino)-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin pKa Sabitlerinin Tayini, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, AKP-54, 2006.
87Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik Aktif Ftalimid Türevlerinin Sentezi, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, OKP-240, 2006.
88İmin Tipi Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(3-fenoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, OKP-123, 2006.
89Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(4-karboksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, OKP-125, 2006.
90Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik Aktif 4-(4-Metiltiyobenzilidenamino)-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, OKP-135, 2006.
91Bazı 4-Aroilamino-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin GIAO NMR Hesaplamaları: Teorik ve Deneysel 1H-NMR ve 13C-NMR Değerlerinin Karşılaştırılması, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, OKP-124, 2006.
92Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(2-Karboksibenzilidenamino)-4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Antioksidan Özellikleri, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, BKP-30, 2006.
93Bazı N-(3-Substitue-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-il)-Ftalimid Bileşiklerinin Susuz Ortam Titrasyonları, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, AKP-55, 2006.
94Kimya Laboratuarlarında Sınıf Yönetimi ve Zaman Kullanımı, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, KEP-03, 2006.
95Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kimya Derslerine İlişkin Motivasyon Düzeyleri ve Önyargıları, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, KES-07, 2006.
96Bazı 1-Asetil-3-alkil(aril)-4-(2-asetoksi-5-bromobenzilidenamino)-4,5-dihdiro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin NMR Spektrumlarının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, FKP-77, 2006.
97Bazı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin GIAO NMR Hesaplamaları: Teorik ve Deneysel 1H-NMR ve 13C-NMR Değerlerinin Karşılaştırılması, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, OKP-83, 2006.
98Bazı Potansiyel Biyolojik Aktif 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, OKS-03, 2006.
99Bazı Potansiyel Biyolojik Aktif Tiyadiazol Türevlerinin Sentezi, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, OKP-134, 2006.
1002-Amino-5-metiltiyazol’ün Bazı Reaksiyonlarının İncelenmesi, Kimya 2006, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, OKP-133, 2006.
101Ortaöğretim Fizik Derslerinde Materyal Kullanımı, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Bildiri Özetler Kitabı, 433, 2006.
102İlköğretim 6-8. Sınıf Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fizik Laboratuarı Yeterlilikleri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Bildiri Özetler Kitabı, 393, 2006.
103Bazı 4-(4-Etilbenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve Antioksidan Özellikleri, Kimya 2007, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Bildiri Özetleri Kitabı, 323-324, 2007.
104Bazı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, Kimya 2007, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Bildiri Özetleri Kitabı, 638, 2007.
105Bazı 4-(4-Etoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortamda pKa Değerlerinin Tayini, Kimya 2007, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Bildiri Özetleri Kitabı, 24-25, 2007.
106Bazı Amidrazon ve 1,2,4-Triazol Türevlerinin Teorik NMR Hesaplamaları, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 2007.
107Bazı 3-Alkil-4-(p-metoksibenzoilamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin NMR Spektrumlarının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 2007.
108Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(4-karboksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Kütle Spektrumları, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, 2007.
109Bazı 1,2,4-Triazol Türevleri Üzerinde Deneysel ve Teorik Nmr Çalışmaları, Kimya 2009, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Bildiri Özetleri Kitabı, OP 109, 2009.
110Bazı 4-(4-Etilbenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortamda pKa Değerlerinin Tayini, Kimya 2009, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Bildiri Özetleri Kitabı, OP 082, 2009.
111Bazı Yeni Heterosiklik Schıff Bazlarının Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Susuz Ortam Titrasyonları, Kimya 2009, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Bildiri Özetleri Kitabı, OP 083, 2009.
112Bazı 4-[2-(4-Nitrobenzoksi)-3-metoksibenzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin pKa Değerlerinin Potansiyometrik Yöntemle Tayini, Kimya 2009, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Bildiri Özetleri Kitabı, OP 085, 2009.
113Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(3-metoksi-4-fenilasetoksi-benzilidenamino)-4,5-dihdiro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, Kimya 2009, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Bildiri Özetleri Kitabı, OP 086, 2009.
114Bazı Yeni 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi, Kimya 2009, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Bildiri Özetleri Kitabı, OP 087, 2009.
115Bazı 3-Alkil-4-[2-(p-toluensulfoniloksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortam Titrasyonları, Kimya 2009, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Bildiri Özetleri Kitabı, OP 088, 2009.
116Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik Aktif 4-[2-(p-toluensulfoniloksi)-benzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-onların Sentezi, Kimya 2009, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Bildiri Özetleri Kitabı, OP 089, 2009.
117Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(3-metil-2-tiyenilmetilenamino)-4,5-dihdiro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, Kimya 2009, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Bildiri Özetleri Kitabı, OP 090, 2009.
118Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(3-metoksi-4-hidroksibenzilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Kimya 2009, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Bildiri Özetleri Kitabı, OP 091, 2009.
119Bazı Yeni 4-[3-Etoksi-4-(3,5-dinitrobenzoksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi, Kimya 2009, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Bildiri Özetleri Kitabı, OP 092, 2009.
120Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik Aktif 3-Alkil(Aril)-4-(2-asetoksi-5-bromobenzilidenamino)-4,5-dihdiro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, Kimya 2009, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Bildiri Özetleri Kitabı, OP 093, 2009.
121Bazı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin NMR Spektrumlarının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi, usk09, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, 168, 2009.
122Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(2-karboksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Kütle Spektrumları, usk09, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, 167, 2009.
123Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(3-metoksi-4-benzoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortam Titrasyonları, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 283, 2010.
124Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(3-kloroasetoksi-4-metoksibenzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Asitlik Sabitlerinin Tayini, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 295, 2010.
125Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(3-etoksi-4-fenilasetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Susuz Ortam Titrasyonları, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 293, 2010.
126Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(3-metoksi-4-fenilasetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortamda pKa Değerlerinin Tayini, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 297, 2010.
127Bazı 3-Alkil(Aril)-4-[3-etoksi-4-(3,5-dinitrobenzoksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Asitliklerinin İncelenmesi, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 302, 2010.
128Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-[2-(4-nitrobenzoksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 284, 2010.
129Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-[2-(3-nitrobenzoksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 287, 2010.
130Bazı Yeni 1-Asetil-3-alkil(aril)-4-(4-etilbenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 288, 2010.
131Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-[2-(4-nitrobenzoksi)-3-metoksibenzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 291, 2010.
132Bazı Yeni 1-Asetil-3-alkil(aril)-4-(3-fenoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 299, 2010.
133Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-formilamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 169, 2010.
134Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(4-fenilasetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 289, 2010.
135Bazı 3-Alkil(Aril)-4-[3-metoksi-4-(p-toluensulfoniloksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 290, 2010.
136Bazı 1,3,5-Tri-{2-metoksi-4-[(3-alkil/aril-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-il)-azometin]-fenoksikarbonil}-benzen Bileşiklerinin İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 296, 2010.
137Bazı 3-Alkil(Aril)-4-[2-(p-toluensulfoniloksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 298, 2010.
138Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(4-benzensulfoniloksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 301, 2010.
139Bazı 3-Alkil(Aril)-4-[4-(4-nitrobenzoksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 300, 2010.
140Bazı Di-[2-(3-alkil/aril-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-il)-azometin-5-metoksifenil] tereftalat Bileşiklerinin Susuz Çözücülerde pKa Sabitlerinin Tayini, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 88, 2010.
141Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(2-fenilasetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Potansiyometrik Titrasyonları, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 89, 2010.
142Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(3-metil-2-tiyenilmetilenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevi Bileşiklerin Asidik Özelliklerinin Potansiyometrik Yöntem ile Susuz Ortamda İncelenmesi, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 65, 2010.
143Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(5-metil-2-tiyenilmetilenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevi Bileşiklerin Asidik Özelliklerinin Potansiyometrik Yöntem ile Susuz Ortamda İncelenmesi, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 66, 2010.
144Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(2-tiyenilmetilenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevi Bileşiklerin Asidik Özelliklerinin Potansiyometrik Yöntem ile Susuz Ortamda İncelenmesi, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, Bildiri Özetleri Kitapçığı, 67, 2010.
145Bazı Yeni 1-Asetil-3-alkil(aril)-4-(4-etilbenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 288, 2010.
146Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-[2-(4-nitrobenzoksi)-3-metoksibenzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, Kimya 2010, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, OP 291, 2010.
VI.Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
1A Convenient Synthesis of Some Ditriazolyls, Ditriazolylalkanes and Ditriazolylbenzenes, 35th IUPAC Congress, İstanbul, Özetler Kitabı, Cilt I, 691,695 1995.
2A Study on Ester Thiosemicarbazones, 35th Ibn Sina International Conference On Pure and Abblied Heterocyclic Chemistry, Ain-Shams University, Cairo, Egypt, 1995.
3Synthesis and Anticancer Activities of Some 3,4-Disubstitued-4,5-Dihydro-1H-1,2,4-Triazol-5-ones, First International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, Hacettepe University, Ankara, Özetler Kitabı, P001, 1997.
4Synthesis and Antitumor Activities of Some 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-Triazol-5-ones, First International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, Hacettepe University, Ankara, Özetler Kitabı, P002, 1997.
5Spectrophotometric Determination of Carbaryl Pesticide and 1-Naphthol in Soil and Environmental Sulface Waters Samples, First International Symposium of Fisheries and Ecology, KTU, Trabzon, Abstracts, 84, 1998.
6Synthesis and Potentiometric Titration of Some New 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives in Non-Aqueous Media, Mustafa Kemal University-International Organic Chemistry Meeting, Mustafa Kemal University, Hatay, Book of Abstracts, 66, 2002.
7Synthesis and Determination of pKa Values of Some New 4-Acylamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives in Non-Aqueous Media, Mustafa Kemal University-International Organic Chemistry Meeting, Mustafa Kemal University, Hatay, Book of Abstracts, 67, 2002.
8The Medical Importance of the Heterocyclic Compounds, Ahıska-Kars Bilim Kongresi, Ahıska, Gürcistan, 23-24 Mayıs 2002.
9The Evaluation of Individual and Group Atudies in the General Chemical Laboratories of Education Faculties, Ahıska-Kars Bilim Kongresi, Ahıska, Gürcistan, 23-24 Mayıs 2002.
10The Re-structuring in the Teacher Training System of Turkish National Education, Ahıska-Kars Bilim Kongresi, Ahıska, Gürcistan, 23-24 Mayıs 2002.
11Determination of pKa Values of Some 4-Benzylidenlamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives in Non-Aqueous Solvents, 2nd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry (2nd BBCAC), Yıldız Teknik University, Şile-İstanbul, Book of Abstracts, 268, 2003.
12Non-Aqueous Media Titrations of Some 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, 2nd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry (2nd BBCAC), Yıldız Teknik University, Şile-İstanbul, Book of Abstracts, 202, 2003.
13Transition Metal Complexes of Some 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, 2nd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry (2nd BBCAC), Yıldız Teknik University, Şile-İstanbul, Book of Abstracts, 203, 2003.
14B3LYP Density Functional Calculations of 1H and 13C Nuclear Shielding Constants of Some Novel 4-(5-Bromo-2-hydroxy-benzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, 2nd International Aegean Physical Chemistry Days, Balıkesir University, Ayvalık-Balıkesir, Book of Abstracts, 67, 2004.
15GIAO NMR Calculations for Some 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives: Comparison of Theoretical and Experimental 1H and 13C Chemical Shifts, 2nd International Aegean Physical Chemistry Days, Balıkesir University, Ayvalık-Balıkesir, Book of Abstracts, 63, 2004.
16Electrochemical Behaviour of Some 3,4-Disubstitue-4,5-dihydro-1H-1,2,4-trıazol-5-ones, 3rd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry (3rd BBCAC), Constanta, Romania, Book of Abstracts, 121-22, 2005.
17Electrochemical Behaviour of Some 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-trıazol-5-one Derivatives, 3rd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry (3rd BBCAC), Constanta, Romania, Book of Abstracts, 127-28, 2005.
18Electrochemical Behaviour of Some 4-(4-Methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-trıazol-5-one Derivatives, 3rd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry (3rd BBCAC), Constanta, Romania, Book of Abstracts, 129-30, 2005.
19Determination of pKa Values of Some 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, 5th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD), International Conference, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts, 172, 5-8 October 2006.
20., Potentiometric Titrations of Some 4-Arylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, 5th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD), International Conference, Thessaloniki, Greece, Book of Abstracts, 171, 5-8 October 2006.
21Laboratory Qualifications of science Student Teachers, Comparative Education society in Europe, XXIII Conference, Athens, Book of Abstracts, 3, 7-10 July 2008.
22Potentiometric Titrations of Some 4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives In Non-Aqueus Media, 7th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD), International Conference, Fatsa, Turkey, Book of Abstracts PPII-6, page 118, 2009.
23Non-Aqueus Medium Titrations of Some 4-(4-Benzensulfonyloxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, 7th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD), International Conference, Fatsa, Turkey, Book of Abstracts PPII-5, page 118, 2009.
24Determination of pKa Values Some 4-[4-(4-Nitrobenzoxy)-benzylidenamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives In Non-Aqueus Solvents, 7th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD), International Conference, Fatsa, Turkey, Book of Abstracts PPII-4, page 118, 2009.
25Antioxidant Activities of Some 3,4-Disubstituted-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Derivatives, 2nd Pak-Turk Seminar on Chemical Sciences, Jamshoro, Pakistan, Book of Abstracts, 59, 11th-13th February, 2010.
26Antioxidant Activities of Some New 3-Alkyl-4-[3-(4-nitrobenzoxy)benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, Workshop on Antioxidant Measurement Assay Methods, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Book of Abstracts, PP 10, 21st April 2010.
27Synthesis and Antioxidant Activities of Some Novel 3-Alkyl-4-(3-Hydroxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones, Workshop on Antioxidant Measurement Assay Methods, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Book of Abstracts, PP 11, 21st April 2010.
VII.Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1Alkan, M., 2-Amino-1,3,4-tiyadiazol ve 2-Amino-5-nitrotiyazol’ün Bazı Reaksiyonlarının İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1995.
2Bekar, M., Bazı 4-Arilidenamino-4,5-dihidro-1,2,4-triazol-5-on’ların Sentezi ve Özellik-lerinin İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1996.
3Ermiş, B., Bazı Aminotriazollerden Arilidenamino Türevlerinin Sentezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1995.
4Aksoy, M., Bazı 3,4-Disubstitue-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on’ların N-Asetil Türev-lerinin Sentezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1997.
5Özmen, H., Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik Aktif Schiff Bazlarının Sentezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1998.
6Karabacak, M., 3-p-Metoksibenzil-4-amino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Üzerine Bir Çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1998.
7Kara, E., 3-Siklopropil-4-amino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiğinin Sentezi ve Bazı Reaksiyonlarının İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2000.
8Kolomuç, A., Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(p-nitrobenzoilamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2000.
9Üçüncü, O., Bazı Potansiyel Biyolojik Aktif Schiff Bazlarının Sentezi ve Susuz Ortamda Potansiyometrik Titrasyonları, Kafkas Üniversitesi, 2003.
10Sultanoğlu, M. K., Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik Aktif 3-Siklopropil-4-arilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Kafkas Üniversitesi, 2003.
11Sadi, S., Bazı Yeni 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Kafkas Üniversitesi, 2003.
12Gürsoy, Ö., Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik Aktif 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, 2003.
13Akbaba, A., Bazı 3-Siklopropil-4-substitue-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Potansiyometrik Titrasyonları, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, 2005.
14İnce, S., Bazı Yeni 4-(2-Hidroksi-5-bromobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi veYapılarının Aydınlatılması, Kafkas Üniversitesi, 2005.
15Kala, N., Fen Bilgisi Öğretmenlerinin İlköğretim 7. ve 8. Sınıftaki Kimya Konularına Yönelik Laboratuar Becerilerini Geliştirmede Eğitim Fakültelerinin Yeterliliği, Kafkas Üniversitesi, 2005.
16Korkmaz, Z., İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Müfredatında Yer Alan Genetik Ünitesi İle İlgili Öğretim materyallerinin Geliştirilmesi ve Kullanılması, Kafkas Üniversitesi, 2005.
17Aksu, H., Bazı 3-Substitue-4-(p-nitrobenzoilamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Asitlik kuvvetlerinin Tayini, Kafkas Üniversitesi, 2005.
18Akyıldırım, O., 3-Alkil(Aril)-4-(4-karboksibenzilidenmino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Susuz Ortam Titrasyonları, Kafkas Üniversitesi, 2005.
19Ağyel, E., Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(4-metoksibenzoilamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortamda pKa Değerlerinin Tayini, Kafkas Üniversitesi, 2006.
20Karaçöp, A., İlköğretim 6-8. Sınıf Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fizik Laboratuarı Yeterlilikleri, Kafkas Üniversitesi, 2006.
21Kardaş, F., Bazı Yeni 3-Substitue-4-(4-metiltiyobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi, Potansiyometrik Titrasyonları ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, 2006.
22Boy, S., Bazı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortamda Potansiyometrik titrasyonları, Kafkas Üniversitesi, 2006.
23Aktaş, Ö., Bazı Yeni 4-(3-Fenoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi, Antioksidan ve Asidik Özelliklerinin İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, 2006.
24Kemer, G., Bazı Yeni 1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi, Antioksidan ve Asitlik Özelliklerinin İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, 2007.
25Cüce, Y., Bazı Yeni 4-(4-Etoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, 2007.
26Boğuşlu, V., Taşımalı Sistemin İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Fen Başarılarına Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Davranış Açısından Etkisi, Kafkas Üniversitesi, 2007.
27Kirman, A., İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf fen Bilgisi Dersinde, Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Sistemlerinin, Başarı Testleri Yapılarak Karşılaştırılması, Kafkas Üniversitesi, Ocak 2008.
28Medetalibeyoğlu, H., Bazı Yeni 4-2-(4-nitrobenzoksi)-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Asitlik Sabitlerinin Tayini, Kafkas Üniversitesi, Mayıs 2008.
29Albayrak, Ö., Bazı Yeni 3-Alkil(aril)-4-[2-(p-toluensulfoniloksi)benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Susuz Ortam Titrasyonları, Kafkas Üniversitesi, Mayıs 2008.
30Akgün, S., Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuar Kullanımının Öğrencilerin Başarılarına Disiplinler Arası Etkisi, Kafkas Üniversitesi, Mayıs 2008.
31Manap, S., Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(3,4-disubstituebenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması, Antioksidan ve Asitlik Özelliklerinin İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, Mayıs 2009.
32Üre, S., Bazı 1-Metil-3-alkil(aril)-4-(3,4-dimetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, Ocak 2010.
33Gül, H., Bazı Yeni 3-alkil(aril)-4-(4-fenilasetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Asitlik Özelliklerinin İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, Haziran 2010.
VIII.Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezi
1Gürsoy-Kol, Ö., Bazı 4.5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması, Antioksidan ve Asitlik Özelliklerinin İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, Ocak 2008.
2Akyıldırım, O., Bazı Potansiyel Biyolojik Aktif Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması, ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, Ocak 2011.
3Alkan, M., Bazı Potansiyel Biyolojik Aktif 3,4-Disubstitue-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2001 (Tez savunma esnasında Kafkas Üniversitesi’ne nakil nedeniyle Yrd.Doç.Dr.Şule BAHÇECİ yönetiminde tamamlandı).
IX.Yönetiminde, En Az Bir Yıldan Fazla Yürütülen Tamamlanmamış Doktora Tezi
1İnce-Demirci, S., Beş Üyeli Heterosiklik Bileşikler Üzerine Bir Çalışma, Kafkas Üniversitesi, (Devam Ediyor) .
2Kayalar, Murat T., Bazı 4.5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Spektral Verileri Üzerine Deneysel ve teorik Bir Çalışma, (Devam Ediyor).
3Aktaş, Ö., Bazı Yeni 1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi ve Biyoljik Aktivitelerinin İncelenmesi, (Devam Ediyor).
4Medetalibeyoğlu, H., 3-alkil(Aril)-4-amino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Bazı Benzaldehid Türevleri ile Reaksiyonları, (Devam Ediyor).
X.Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü
1Bazı Heterohalkalı Amino Bileşiklerinin Reaksiyonlarının İncelenmesi, KTÜ Araştırma Fonu Projesi, 1997.
2Bazı Amino Triazol-5-on’lardan Arilidenamino Türevlerinin Sentezi, KTÜ Araştırma Fonu Projesi, 1998.
3Bazı N,N’-Bağlı Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezi, KTÜ Araştırma Fonu Projesi, 1999.
4Bazı Yeni 3-Alkil-4-amino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Reaksiyonlarının İncelenmesi, KTÜ Araştırma Fonu Projesi, 2000.
5Potansiyel Biyolojik Aktif Bazı 4-Arilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Kompleks Oluşturma Reaksiyonlarının İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Projesi, 06.09.2002-2005.
6Bazı Yeni 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Susuz Ortamda pKa Değerlerinin Tayini, Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Projesi, 28.02.2003-2005.
7Bazı Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi Biyolojik Aktivite ve Asitlik Özelliklerinin İncelenmesi, TUBİTAK (Proje No: 107T247), Mayıs 2007-Mayıs 2008.
8Bazı Yeni Hidrazidlerin Sentezi ve Bazı Reaksiyonlarının İncelenmesi, TUBİTAK (Proje No: 108T984), Mart 2009-Mart 2010.
9Bazı Hidrazid ve Hidrazon Bileşiklerinin Reaksiyonlarının İncelenmesi, KTÜ Araştırma Fonu Projesi, 1991.
XI.Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak
1Bazı Azol Bileşiklerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Özelliklerinin İncelenmesi, KTÜ Araştırma Fonu Projesi, 1992.
2. Bazı Azol Türevlerinin ve Amidrazonların Sentezi, KTÜ Araştırma Fonu Projesi, 1995.
3Bazı Hidrazin Türevlerinin ve Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezi, TÜBİTAK Projesi, TBAG-928, 1993.
4Aromatik Disulfomonokarboksilik Asitlerin Yeni Türevlerinin ve Yeni Reaksiyon Yetenekli Oligomerlerin Sentezi, Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2001-2005.
XII.Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak
1Kimya 2004, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004.