Doç.Dr. Gencer ELKILIÇ (Fen Edebiyat Fakültesi)
YAYINLARI
I.Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitap
1Medical Passages and Vocabulary for UDS&TUS;
2Real English We Use
3İngilizce Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
4English we Need
II.Hakemli Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale
1Hüsnütabirler
2Differences between American and British English: Difficulties in Respect with Learners and Teachers
III.Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
1Yabancı Dil olarak Türkçe öğretiminde gramer alıştırma çeşitleri
2Yabancı dil olarak Türkçe’nin kelime hazinesini geliştirme öğretimi
31066’da Normanların Britanya’yı istila etmesinin İngiliz diline etkisi: Tarihi ve dilbilimsel bir inceleme
4Türkçede Çocukluk Döneminde Bazı Seslerin Telaffuzunda Zorluklara Bağlı Olarak Alternatif Seslerin Kullanımı
IV.Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Hakemlik
1Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi