Doç.Dr. Mustafa ÖZDEMİR (Fen Edebiyat Fakültesi)
YAYINLARI
I.Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitap
1-Genç Werther’in Acıları, J.W.v. Goethe, Babil Yayınları, Erzurum 2002 (Çeviri).
2Faust , J.W. Goethe, Akçağ Yayınları, Ankara 2005 (Çeviri Kitap) 296 sayfa
3Gönül Yakınlıkları, J.W. Goethe, Akçağ Yayınları, Ankara 2006 (Çeviri Kitap) 343 Sayfa
4İlerleme (Fortschritt), Dost Yayınları-Felsefe Dizisi, Ankara 2007 (Çeviri).124 sayfa
5Çirkinin Estetiği, Karl Rosenkranz, Dost Yayınevi-Felsefe Dizisi, Ankara, 550 Sayfa (Çeviri Kitap). (Yayına Hazırlanıyor)
6Postdramatik Tiyatro, Hans Thies Lehmann, ‘, 530 Sayfa (Çeviri Kitap). (Yayına Hazırlanmaktadır)
7Die deutsche Literatur in Epochen, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2000 (Unterrichtsmaterialien).
8Deutsche Kurzgeschichten, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, 2002 (Unterrichtsmaterialien).
9ŞATO, Franz Kafka, İnkilap Yayınevi-Sayfa Altı Yayınları, İstanbul 2016, 1. Baskı, ISBN:9789751036483 (Çeviri Kitap), 360 Sayfa
II.Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitapta Bölüm ve Ünite Yazarlığı
1Germanistik'e Katkılar (Beitraege zur Germanistik) Festschrift für Prof.Dr. Yılmaz Özbek- Armağan Kitabı. Çizgi Yayınevi, Şubat 2015
2Kitap Adı: "Ideology in its Void." Batı Edebiyatında İdeoloji/BAKEA Sayı/Baskı: 1 Bölüm Yazarı: Mustafa ÖZDEMİR Angaje Yazın: Postnazi Dönemi Alman Yazını ve İdeoloji Üzerine" Editör. Ertuğrul İşler et. al. İzmir: Ata Matbaası, 2012
III.Hakemli Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale
1Karşılaştırmalı bir Yorum Denemesi, Goethe’nin Genç Werther’i ve Genç W’nin Acıları, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı 1-2, 1996 Kars, s. 114-119 (Makale).
2Geleneksel Türk Halk Şiirinde Doğa, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 9, Erzurum 1998, s. 117-138(Çeviri Makale).
3Galsang Chinag’ın Eserlerinde Altay Tuvaları’nın Hayatı ve Tarihi Üzerine, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 10, 1998, s. 277-294 (Çeviri Makale).
4Türk Halk Türkülerinde insan, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 11, Erzurum1998, s. 41-52 (Çeviri Makale)
5Die Funktion des Vanitasmotivs in dem Gedicht vom Andreas Gryphius, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, Erzurum 1999, s. 129-142 (Makale).
6Versuch Über das Brechtsche Theater oder Brechts Dramentheorie, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, , Erzurum Haziran 2005, Sayı 34-35 , s. 25-38 (Makale)
7“Ein Überblick zur Bedeutung und ein Vergleich zwischen der klassischen und modernen Auffassung des Begriffs „Handlung“ im Drama“, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 2, Kars 2008, s.181-187 (Makale)
IV.SCI, SSCI ve AHCI Dışındaki Taranan Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tar., V. Takdimi ve Özet Türü Yayınlar Dışındaki Makale
1Yabancı Dil Dersinde Sesletim Becerisinin Şarkılarla Öğretimi, IJLET, Özel Sayı, 2015, 274-281
V.Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayın
1Edebi Parodi I, İzdüşüm Dergisi Sayı 1, 1997, Erzurum, s. 16-19 (Makale).
VI.Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
1II. Uluslararası Batı Kültürleri ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu BAKEA-2011-5-6-7 ekim 2011/ Internationales Symposium der westlichen kultur und literarischen Studien: "Angaje Yazın: Postnazi Dönemi Alman Yazını ve İdeoloji Üzerine"
2"Ein Integrationsbeispiel: Nazan Eckes und Ihr Buch Guten Morgen Abendland, Almanya-Türkei", XII Türkischer Internationaler Germanistik Kongress (12-14 Mai) Kocaeli Türkei
3"Yabancı Dil Dersinde Sesletim Becerisinin Şarkılarla Öğretimi" UDES 2015, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015 Mayıs.
4Dergi / Kitap Adı: Batı Edebiyatında İdeoloji/BAKEA Sayı/Baskı: 1 Bölüm Yazarı: Mustafa ÖZDEMİR Angaje Yazın: Postnazi Dönemi Alman Yazını ve İdeoloji Üzerine" "Ideology in its Void." Batı Edebiyatında İdeoloji. Editör. Ertuğrul İşler et. al. İzmir: Ata Matbaası, 2012,
5HEİNER MÜLLER’İN “GÖREV-Bir Devrimi anmak” (DER AUFTRAG-Erinnerung an eine Revolution) ADLI OYUNU ÜZERİNE: XIII. InternationalerTürkischer Germanistik Kongress- 11-14 Mayıs 2016 Akdeniz Üniversitesi-Antalya
VII.Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1"A STUDY ON INDIVIDUAL DIFFERENCES BETWEEN POLISH and TURKISH ESL LEARNERS" MASTER OF ARTS THESIS by Yeşim SEVİNÇ, Kafkas University, 2011, Kars
2Oscar Wilde's Female Plays: Arrival of "New Woman" into the Wolrd of old Woman-Master of Arts by Deniz SALMAN- Kars 2013
3"A Comperative Study on Vocabulary Learning Strategy use of the Students of two Schools in Gaziantep" Master Thesis by Ferda Tokçalar- Kars 2013
4Ümmet Kalfat, ’’LANGSTON HUGHES AND THE IMPORTANCE OF HIS POETRY IN THE SENSE OF RACIAL DISCRIMINATION IN HARLEM RENAISSANCE”,Master of Arts, 2014 Kars
5hazırlanan İrlanda Tiyatrosu ve Martin McDonagh'ın Oyunlarında Şiddet, İlker Bozbey, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kars, 2015
VIII.Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak
1Sakarya Üniversitesi Uluslararası Çeviri Sempozyumu (2005) (katılımcı)
2Kars Belediyesi - Sınır Ötesi Bölgesel işbirliği Konferansı (2006)
3Fortbildungsseminar L 2.8-A Kunst und Kultur in Berlin (Goethe Institut-Berlin, 01.08.-14.08.2010 (Fortbildungsstipendium des Goethe Instituts)
4II. Uluslararası Batı Kültürleri ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu BAKEA-2011-5-6-7 ekim 2011/ Internationales Symposium der westlichen kultur und literarischen Studien: Bildiri : "Angaje Yazın: Postnazi Dönemi Alman Yazını ve İdeoloji Üzerine"
5I. Uluslararası Ani-Kars Sempozyumu, 14-16 Ağustos 2014, Kafkas Üniversitesi, Kars
6 Stereotypen International. "Deutschland Türkei", Workshop Maramara Üniversitesi 24 Ekim 2014
7Bildiri : Doç. Dr. Mustafa Özdemir: ( Prof. Dr. Nihat Falay ile birlikte)“19. Yüzyılda Porter'in 20. Yüzyılda Lord Kinross'un Ani İzlenimleri”. Uluslararası Ani-Kars Sempozyumu, 14-16 Ağustos 2014, Kafkas Üniversitesi, Kars
8Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı- İstanbul Üniversitesi 2014
9Strereotypen im Vergleich I, Duisburg-Essen Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile işbirliği içinde- İstanbul 2014
10Strereotypen im Vergleich II, Duisburg-Essen Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile işbirliği içinde- İstanbul Ekim 2014
11Strereotypen im Vergleich III, Duisburg-Essen Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile işbirliği içinde- Ludwigsburg Ekim 2015, Almanya
1226. Kongress der DGFF, Sprachen Lehren, 30.09.- 3.10.2015 Ludwigsburg (PH Ludwigsburg) Almanya
13"Die Welt im Rücken" Internationale Treffen (Workshop) der Übersetzer deutscher Literatur im literarischen Colloquium Berlin -19.-26. März 2017
14Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı -18-21 Mayıs 2017 (Akademik Kurul Üyesi)
IX.Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak
1Atatürk Üniversitesi 40.Yıl Kutlamaları Hazırlık ve uygulama Komisyonu Üyesi (1997)
2VI.Ulusal Frankofoni Kongresi 20-22 Mayıs-2010 Kars Konu: "Fransızca Yazan bir Alman Yazar: Anne Weber"
3İstanbul Üniversitesi, Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı Mayıs-2014
X.Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Editörlük
1Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2006-halen devam etmektedir)
XI.Üye Olunan Bilimsel Kuruluş
1GERDER (Germanistler Derneği Üyesi) (2003-…)
2GERDER-Denetim Kurulu Üyesi -2013 (devam ediyor)
3Deutsche Gesellschaft für Fremdsprachenforschung
XII.Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı yada Panelist Olarak Katılmak
1T.C. Kafkas Üniversitesi- Turizm Haftası 15-22 Nisan 2009
2Kafkas üniversitesi Dış ilişkiler Birimi-DAAD-Alman Akademik Değişim Servisi Koordinatörlüğü-DAAD Bilgilendirme Semineri-22.04.2011
3Erasmus "Ders verme Hareketliliği" Değişim Programı Zagreb Üniversitesi, 5-05-10.05.2014
4Regionale Unterschiede? Anatolische Einstellungen (Selbst- und Fremdenbezeichnung) Strereotypen im Vergleich III-Projekttagung-Workshop/Çalıştay, Duisburg-Essen Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile işbirliği içinde- Ludwigsburg-5 Ekim 2015, Almanya
5LCB auf der Leipziger Buchmesse (1) Übersetzerzentrum: Die Welt im Rücken 24. März 2017, 11 Uhr im Übersetzerzentrum, Halle 4: Ein Erfahrungsaustausch über das Übersetzen deutscher Literatur. Podiumsdiskussion mit fünf Teilnehmer/innen des Internationalen Übersetzertreffens (Mustafa Özdemir, Madeleine Stratford, Cain Harel, Nádori Lídia, Buttazzi Simone) über die Resonanz der deutschsprachigen Literatur in ihren Kulturräumen und die Bedingungen, unter denen Übersetzungen heute entstehen. Moderation: Jürgen Jakob Becker
XIII.Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Hakemlik
1Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilmler Enstitüsü Dergisi- Bilimsel Yayın Hakemliği- (2009-)
2Kafkas Üniverstesi Üniversitesi Sosyal Bilmler Enstitüsü Dergisi- Bilimsel Hakemliği- (2008-2009)
3INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES' EDUCATION AND TEACHING, Germany, http://ijlet.com/Defaultx.Aspx?ID=28
4Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği Güz 2014
XIV.Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü
1Uluslararası Proje: "Deutsche und Türksiche Stereotypen im Vergleich" Probe Ortaklığı
XV.Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak
1Kooperationspartner des Internationalen Projekts „STEREOTYPE DEUTSCHLAND-TÜRKEI“-2014, https://www.uni-due.de/ikk/kooperation_tu