Yrd.Doç.Dr. Cebrail MEYDAN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
YAYINLARI
I.Hakemli Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale
1ABDİOĞLU, Hasan; MEYDAN, Cebrail; "Sosyal Denetim Süreci, Modelleri ve Raporlama Yaklaşımları”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2006, Cilt:3, Yıl:2, Sayı:2, 3, ISSN: 1306-3553, ss:27-68.
2MEYDAN, Cebrail; "Bağımsız Derecelendirme Şirketlerinin Kurumsal (Şirket) Derecelendirme Yaklaşımları Çerçevesinde Bir Derecelendirme Uygulaması", Maliye Finans Yazıları Dergisi, Yıl 24, Sayı 86, Ocak 2010, s. 69 – 100.