Prof.Dr. Onur ATAKİŞİ (Fen Edebiyat Fakültesi)
YAYINLARI
I.SCI, SSCI ve AHCI Dışındaki Taranan Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tar., V. Takdimi ve Özet Türü Yayınlar Dışındaki Makale
1Atakişi, O., A. Özcan, “Protective effect of vitamin E on the oxidative damage caused by acute sodium nitrite intoxication,” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 8, 123-126 (2002).
2Özcan, A., O. Atakişi, S. Çenesiz, Y. Ünal, “Kuzularda Üre-Melas Yalama Bloğu İle Beslemenin Antioksidan Sisteme Etkisi,” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 10, 161-164 (2004).
3Atakişi, E., M. Karapehlivan, O. Atakişi, A. Özcan, “Fenilhidrazin Verielen Farelerde L-Karnitinin Karaciğer Dokusundaki Koruyucu Etkisinin araştırılması,” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 11, 1-4 (2005).
4Atakişi, O., A. Özcan, “Gebelik Periyodu Boyunca Çinko Verilen Koyunlarda Redükte Glutatyon (GSH), Malondialdehit (MDA) ve Nitrik Oksit (NO) Düzeylerinin Araştırılması,” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 11, 141-146 (2005).
5Çenesiz, S., O. Atakişi, A.Özcan, R. Yucayurt, Y. Ünal, “Effect of Feed Supplemented With Urea Molasses Mineral Blocks on Activity of Serum AST, ALT and Levels of Protein, Glucose, Triglyceride, Total Lipid, Total Cholesterol in Lambs,” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 12, 137-140 (2006).
6Atakişi, E., E. Uzlu, O. Atakişi, M. Uzun, K. Yapar, M. Çitil, H.M. Erdoğan, “Damar içi Levamizol Uygulamasının Adenozin Deaminaz Aktivitesi ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi,” Veterinarium, 18, 56-60 (2007).
7Atakişi, E., O. Atakişi, O. Merhan, M. Öğün, A. Özcan, Ş. Maraşlı, “Koyunlarda Gebelik Öncesi, Gebelik ve Doğum Sonrası beta-hidroksibütirik Asit, Glukoz ve Trigliserid Düzeylerinin Araştırılması,” Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., 6, 31-36 (2009).
II.SCI, SSCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tar., V. Takdimi ve Özet Türü Yayınlar Dışındaki Makale
1Özcan, A., O. Atakişi, N. Kaya. “The Role of Vitamin E in Sodium Nitrite Poising,” Indian Vet. J., 80, 991-993 (2003).
2Maraşlı S., M. Çitil, M. Karapehlivan, O. Atakişi, M. Öğün, “Effect of Oral L-Carnitine Supplementation on Blood MDA and GSH Levels in Tuj-ewes,” Indian Vet. J., 82, 148–149 (2005).
3Citil, M., V. Gunes, O. Atakişi, A. Özcan, M. Tuzcu, A. Doğan, “Protective Effect of L-Carnitine Against Oxidative Damage Caused by Experimental Chronic Aflatoxicosis in Quail (Coturnix coturnix),” Acta Vet. Hung., 53, 319–324 (2005).
4Atakişi, E., M. Karapehlivan, O. Atakişi, T. Kontaş, Ş. Maraşlı, “Adenosine Deaminase and Biochemical Liver Function Tests in The Dermatophytic Cattle,” Bull. Vet. Inst. Pulawy, 50, 481-483 (2006).
5Uzlu, E., M. Çitil, O. Atakişi, K. Yapar, H.M. Erdoğan, “Tavşanlarda Farklı Nonsteroidal Antiinflamatorik İlaçların Serbest Triiyodotronin (fT3), Serbest Troksin (fT4) ve Troid Stimulan Hormon (TSH) Konsantrasyonlarına Etkileri,” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 13, 185-189 (2007).
6Karapehlivan, M., E. Atakişi, M. Çitil, O. Kankavi, O. Atakişi, “Serum Sialic Acid Levels in Calves with Pneumonia,” Vet. Res. Commun., 31, 37-41 (2007).
7Yapar, K., E. Atakişi, E. Uzlu, O. Atakişi, M. Çitil, M. Uzun, H.M. Erdoğan, “Farklı Dozlardaki Metamizol Sodyum’un Farelerde Serum Enzim Aktiviteleri ile Karaciğer ve Böbrek Dokularındaki Oksidant Seviyeleri Üzerine Etkileri,” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 13, 121-125 (2007).
8Karapehlivan, M., E. Atakişi, O. Atakişi, R. Yucayurt, S.M. Pancarcı, “Blood Biochemical Parameters During the Lactation and Dry Period in Tuj Ewes,” Small Rumin. Res., 73, 267-271 (2007).
9Özcan, A., E. Atakişi, M. Karapehlivan, O. Atakişi, M. Çitil, “Effect of L-Carnitine on Oxidative Damage to Liver, Kidney and Spleen Induced by Phenylhydrazine in Mice,” J. Appl. Anim. Res., 32, 97-100 (2007).
10Yapar K., A. Kart, M. Karapehlivan, O. Atakişi, R. Tunca, S. Erginsoy, M. Çitil, “Hepatoprotective Effect of L-Carnitine Against Acute Acetaminophen Toxicity in Mice,” J. Exp. Toxicol. Pathol., 59, 121-128, (2007).
11Karapehlivan, M., E. Uzlu, O. Atakişi, H.M. Erdoğan, M. Uzun M, M. Çitil, “Doksorubisin Uygulanan Tavşanlarda Plazma Sialik Asit, Malondialdehit ve Redükte Glutatyon Düzeylerine L-Karnitinin Etkileri,” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 13, 155-160 (2007).
12Atakişi, O., A. Özcan, E. Atakişi, M. Öğün, N. Kaya, “Gebelik Süresince Çinko Verilen Tuj Irkı Koyunlarda Serum Lösin Aminopeptidaz Aktivitesinin Belirlenmesi,” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 13,17-20 (2007).
13Uzun, M., M. Çitil, O. Atakişi, E. Uzlu, K.Yapar, H.M. Erdoğan, “Plasma Nitric Oxide Levels after Injection of Therapeutic Dose of Methylprednisone Acetate in Rabbits,” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 14, 169-172 (2008).
14Erdoğan, H.M., M. Karapehlivan, M. Çitil, O. Atakişi, E. Uzlu, A. Ünver, “Serum Sialic Acid and Oxidative Stress Parameters Changes in Cattle with Leptospirosis,” Vet. Res. Commun., 32, 333-339 (2008).
15Uzun, M., S. Saral, O. Atakişi, K. Yapar, E. Uzlu, M. Çitil, D. Taşdemir, H.M. Erdoğan, “Correlation Between the Erythrocyte Sedimentation Rate and Blood Nitric Oxide Levels in Rabbits?,” Scan J. Lab. Anim. Sci., 35, 53-56 (2008).
16Yapar, K., O. Atakişi, E. Uzlu, M. Çitil, M. Uzun, H.M. Erdoğan, “Protective Effect of L Carnitine Against Diclofenac Sodium Toxicity in Mice,” Rev. Med. Vet., 159, 363-367 (2008).
17Atakişi, O., S. Çenesiz, A. Özcan, E. Atakişi, D. Aksu-Elmalı, A. Öncüer, “Faklı Miktarlarda Meşe Yaprağı ile Beslenen Kuzularda Redükte Glutatyon, Malondialdehit, Beta-Karoten ve Retinol Düzeylerinin Araştırılması,” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 14, 145-149 (2008).
18Çitil, M., M. Karapehlivan, H.M. Erdoğan, R. Yucayurt, E. Atakişi, O. Atakişi, “Effect of Orally Administered L-Carnitine on Selected Biochemical Indicators of Lactating Tuj Ewes,” Small Rumin. Res., 81, 174-177 (2009).
19Özcan, A., N. Kaya, O. Atakişi, M. Karapehlivan, E. Atakişi, S. Çenesiz, “Effect of Kefir on the Oxidative Stress Due to Lead in Rats,” J. Appl. Anim. Res., 32, 91-93 (2009).
20Atakişi, O., E. Atakişi, T. Atabay, M. Uzun, “L-Arjinin ve N-Nitro-L-Arjinin Metil Esteri Uygulamasının Beyin, Karaciğer, Böbrek Dokusu Nitrik Oksit ve Malondialdehit Düzeylerine Etkisi,” Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 15, 1-8 (2009).
21Atakişi, E., A. Kart, O. Atakişi, B. Topçu, “Acute Tamoxifen Treatment Increases Nitric Oxide Level but not Total Antioxidant Capacity and Adenosine Deaminase Activity in the Plasma of Rabbits,” Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci‏., 13, 239-243 (2009).
22Atakişi, O., E. Atakişi, S.M. Pancarcı, A. Özcan, “Plasma and Amniotic Fluid Nitric Oxide Level and Adenosine Deaminase Activity in Sheep,” J. Appl. Anim. Res., 35, 197-199 (2009).
23Atakişi, E., O. Atakişi, H. Yaman, İ. Arslan, “Omega-3 Fatty Acid Application Reduces Yolk and Plasma Cholesterol Levels in Japanase Quails,” Food Chem. Toxicol., 47, 2590-2593 (2009).
24Atakişi, O., E. Atakişi, A. Kart, “Effects of Dietary Zinc and L-Arginine Supplementation on Total Antioxidants Capacity, Lipid Peroxidation, Nitric Oxide, Egg Weight, and Blood Biochemical Values in Japanase Quails,” Biol. Trace Elem. Res., 132, 136-143 (2009).
25Atakişi, E., O. Atakişi, B. Topçu, “Effects of Therapeutic Dose of Ivermectin on Plasma Nitric Oxide and Total Antioxidant Capacity in Rabbits,” Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci., 13, 425-429 (2009).
26Atakişi, O., H.M. Erdoğan, E. Atakişi, M. Çitil, A. Kanıcı, O. Merhan, M. Uzun, “Effects of Reduced Glutathione on Nitric Oxide Level, Total Antioxidant and Oxidant Capacity and Adenosine Deaminase Activity,” Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci., 14, 19-23 (2010)
27Atakisi, O., H. Oral, E. Atakisi, O. Merhan, S. M. Pancarci, A. Ozcan S. Marasli, B. Polat, A. Colak, S. Kaya, “Subclinical Mastitis Causes Alterations in Nitric Oxide, Total Oxidant and Antioxidant Capacity in Cow Milk”, Res. Vet. Sci., 89, 10-13, (2010).
III.Ulusal Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
1Atakişi, O., A. Özcan, “Sodyum Nitrit ile Akut Zehirlenme Sonucunda Oluşan Oksidatif Hasar Üzerine E Vitaminin Etkisi,” I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Ankara, 2002.
2Özcan, A., E, Atakişi, M. Karapehlivan, O. Atakişi, M. Çitil, M. Sözmen, “Fenilhidrazin Verilen Farelerde L-Karnitinin Karaciğer, Böbrek ve Dalak Dokularındaki Koruyucu Etkisinin Araştırılması,” XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004.
3Özcan, A., O. Atakişi, S. Çenesiz, Y. Ünal, “Kuzularda Üre-Melas Yalama Bloğu İle Beslemenin Antioksidan Sisteme Etkisi,” XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004.
4Karapehlivan, M., E. Atakişi, O. Atakişi, R. Yucayurt, “Laktasyondaki Tuj Irkı Koyunlarda Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması,” 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, Trabzon, 2004.
5Maraşlı, Ş., M. Çitil, M. Karapehlivan, O. Atakişi, M. Öğün, “Tuj Irkı Koyunlara Oral Olarak Verilen L-Karnitinin GSH ve MDA Düzeylerine Etkisi,” II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Elazığ, (Uluslararası Katılımlı), 2004.
6Karapehlivan, M., E. Atakişi, M. Çitil, O. Kankavi, O. Atakişi, “Pnömonili Danalarda sialik asit seviyelerinin araştırılması,” II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Elazığ, (Uluslararası Katılımlı), 2004.
7Atakişi, E., M. Karapehlivan, O. Atakişi, A. Özcan, “Fenilhidrazin Verielen Farelerde L-Karnitinin Karaciğer Dokusundaki Koruyucu Etkisinin Araştırılması,” II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Elazığ, (Uluslararası Katılımlı), 2004.
8Özcan, A., N. Kaya, O. Atakişi, O., M. Karapehlivan, E. Atakişi, S. Çenesiz, “Kurşun verilen ratlarda antioksidan sistem ve lipid Peroksidasyonu üzerine kefiri’in etkisi,” II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Elazığ, (Uluslararası Katılımlı), 2004
9Yapar, K., A. Kart, M. Karapehlivan, O. Atakişi, R. Tunca, S. Erginsoy, M. Çitil, “Farelerde Akut Asetaminofen Toksisitesine Karşı L-Karnitin’in Karaciğer Koruyucu Etkisi”, II. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Samsun, (Uluslararası Katılımlı), 2007.
10Yapar, K., E. Atakişi, E.Uzlu, O. Atakişi, M. Çitil, M. Uzun, “Farklı Dozlardaki Metamizol Sodyum’un Farelerde Serum Enzim Aktiviteleri ile Karaciğer ve Böbrek Dokularındaki Oksidant Seviyeleri Üzerine Etkileri,” II. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Samsun, (Uluslararası Katılımlı), 2007.
11Uzun, M., O. Atakişi, K. Yapar, E. Uzlu, M. Çitil, H.M. Erdoğan “Tavşanlarda Metilprednizolon Enjeksiyonu Sonrası Nitrik Oksit Düzeyindeki Değişimler”, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 33. Ulusal Kongresi, Girne-Kıbrıs, 2007.
12Uzun, M., S. Saral, O. Atakişi, K. Yapar, E. Uzlu, M. Çitil, D. Taştekin, H.M. Erdoğan, “Nitrik Oksit Alyuvar Sedimentasyon Hızını Etkilermi?”, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 33. Ulusal Kongresi, Girne-Kıbrıs, 2007.
13Atakişi, E, M. Karapehlivan, O. Atakişi, T. Kontaş, Ş. Maraşlı, “Dermotofitli Sığırlarda Adenozin Deaminaz Aktivitesi ve Karaciğer Fonksiyon Testleri,” III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya, (Uluslararası Katılımlı), 2007.
14Karapehlivan, M., M. Çitil, E. Uzlu, O. Atakişi, M. Uzun, H.M. Erdoğan “Doksorubisin Uygulanan Tavşanlarda Serum Sialik Asit, MDA ve Kan GSH düzeyleri Üzerine L- Karnitinin Etkisi,” III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya, (Uluslararası Katılımlı), 2007.
15Çitil, M., M. Karapehlivan, H.M. Erdoğan, R. Yucayurt, E. Atakişi, O. Atakişi, “Tuj Irkı Koyunlarda Oral Yolla L-Karnitin Verilmesinin Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi,” III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya, (Uluslararası Katılımlı), 2007.
16Alp, R., S. İlhan-Alp, O Atakişi, M. Uzun, “Multipl Skleroz Hastalarında Serum Nitrik Oksit Seviyesi ile Kardiyovasküler Değişiklikler Arasında İlişki var mıdır?,” 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2008.
17Atakişi, O., E. Atakişi, A. Özcan, M. Karapehlivan, A. Kart, “Dietilnitrozamin Toksikasyonunda Omega-3 Yağ Asitlerinin Plazma Nitrik Oksit, Ürik Asit ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi,” IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, 2009.
18Atakişi, O., H. Oral, E. Atakişi, O. Merhan, A. Özcan, Ş. Maraşlı, Ş.M. Pancarcı, B. Polat, A. Çolak, S. Kaya, “Subklinik Mastitisli İneklerin Sütünde Nitrik Oksit Düzeyi, Toplam Antioksidan ve Oksidan Kapasite Arasındaki İlişkilerin Araştırılması,” IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, 2009.
19Atakişi, E., O. Atakişi, O. Merhan, A. Özcan, Ş. Maraşlı, “Koyunlarda Gebelik Öncesi, Gebelik ve Doğum Sonrası Beta-Hidroksi Bütirik Asit Düzeylerinin Araştırılması,” IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, 2009.
20Atakişi, E., O. Atakişi, H. Yaman, İ. Arslan, “Balık Yağının Bıldırcınlarda Yumurta Sarısı ve Plazma Kolesterolünü Azaltıcı Etkisinin Araştırılması,” IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, 2009.
21Erdoğan, H.M., M. Karapehlivan, M. Çitil, O. Atakişi, E. Uzlu, A. Ünver, “Leptospirozisli Sığırlarda Serum Siayalik Asit ve Oksidatif Stres Parametrelerindeki Değişimler,” VIII Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Selçuk-İzmir, 2009.
IV.Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
1Özcan, A., O. Atakişi, N. Kaya, “The Role of Vitamin E in Toxication of Sodium Nitrite,” Gence-Kars Veteriner Sempozyumu, Gence, 2003.
2Pancarci S.M., Ö. Güngör, O. Atakişi, H. Bollwein, “Relationship between Luteal Blood Flow and Plasma Nitric Oxide Levels During Luteolysis in Cows,” 12th Annual Conference of the European Society of Domestic Animal Reproduction Utrecht, Netherlands, November 20-23, 2008.
3Pancarci S.M., Ö. Güngör, Y. Çiğremiş U.Ç. Arı, O. Atakişi, H. Bollwein, “Nitric Oxide Levels in Follicular Fluid with Respect to Follicular Blood Flow and Deviation in Cows,” 13th Annual Conference of the European Society of Domestic Animal Reproduction Ghent, Belgium, September 09-12, 2009.