Prof.Dr. Mükremin Özkan ARSLAN (Tıp Fakültesi)
YAYINLARI
I.Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitapta Bölüm ve Ünite Yazarlığı
1Arslan MÖ, 2001. Sığır ve Mandalarda Coccidiosis. Dinçer, Ş. Edit. Coccidiosis. Türkiye Prarazitoloji Derneği Yayın No: 17, İzmir, s. 201-218.
II.Hakemli Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale
1B.1. Akkaya H, Vuruşaner C, Gargılı A, Gülanber A, Arslan MÖ, 1994. Kıvırcık koyunlarında kene enfestasyonlarına karşı %1 Flumethrin (Bayticol pour-on)’in etkisi. Türkiye Parazitol Derg., 18(1): 68-73.
2B.2. Akkaya H, Arslan MÖ, Gülanber A, 1994. Ascaridia columbae ve Capillaria sp. ile enfekte evcil güvercinlerin (Columba livia var. domestica) levamisole hydrochlorid (Citarin-L) ile tedavisi. Türkiye Parazitol Derg., 18(1): 74-79.
3B.3. Göksu K, Arslan MÖ, Gülanber A, Gargılı A, 1994. Enez’de insanlara saldıran bitki haşarelerine (Thysanoptera = Kirpikkanatlılar) ilişkin gözlemler. Türkiye Parazitol Derg., 18(3): 328-331.
4B.4. Keleş O, Yıldırım M, Şener S, Ozan K, Gargılı A, Arslan MÖ, 1995. Aflatoksin B1’in salinomisinin antikoksidiyal etkinliği ve koksidiyoza karşı oluşan immunite üzerine etkisi. Pendik Vet Mikrobiyol Derg., 26(1): 91-99.
5B.5. Keleş O, Yıldırım M, Ozan K, Şener S, Arslan MÖ, Gargılı A, 1995. Bazı terapötik ajanların koksidiyoza karşı oluşan immunite üzerine olan etkileri. Pendik Vet Mikrobiyol Derg., 26(1): 101-110.
6B.6. Keleş O, Yıldırım M, Gargılı A, Arslan MÖ, 1995. Salinomisinin aralıklı uygulanmasının antikoksidiyal etkisi. İstanbul Üniv Vet Fak Derg., 21(2): 327-333.
7B.7. Tüzer E, Toparlak M, Arslan MÖ, 1995. Therapy of knemidocoptic mange in budgerigars with intramuscular injection of Ivermectin. Turk J Vet Anim Sci., 19(2): 131-132.
8B.8. Toparlak M, Tüzer E, Arslan MÖ, 1995. Efficacy of moxidectin on pigeon capillariosis. Turk J Vet Anim Sci., 19(2): 133-134.
9B.9. Arslan MÖ, Gökçe G, 1995, Morkaraman koyunlarda doğal psoroptik uyuz (Psoroptes ovis)’un doramectin ile sağaltımı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 1(1-2): 75-77.
10B.10. Arslan MÖ, Umur Ş, 1997. Erzurum mezbahalarında kesilen koyun ve sığırlarda hidatidozun yayılışı ve ekonomik önemi. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 3(2): 167-171.
11B.11. Arslan MÖ, Umur Ş, 1997. Kars ve Erzurum yöresi sığırlarında Sarcocystiosis’in yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg., 21(4): 417-420.
12B.12. Arslan MÖ, 1997. Kars yöresi buzağılarında Eimeria türlerinin yaygınlığı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 3(2): 141-149.
13B.13. Umur Ş, Arslan MÖ, 1998. Kars yöresi sığır ve koyunlarında akciğer kılkurtları. Türkiye Parazitol Derg., 22(1): 88-92.
14B.14. Arslan MÖ, Umur Ş, 1998. Kars yöresinde at ve eşeklerde bulunan helmint ve Eimeria (Protozoon) türleri. Türkiye Parazitol Derg., 22(2): 180-184.
15B.15. Umur Ş, Arslan MÖ, 1998. Kars yöresi sokak köpeklerinde görülen helmint türlerinin yayılışı. Türkiye Parazitol Derg., 22(2): 188-193.
16B.16. Arslan MÖ, Gıcık Y, Sarı B, 1999. Hypoderma türleri ile doğal enfeste sığırlarda doramectin’in birinci larval devrelere (L1) etkisinin değerlendirilmesine ilişkin saha denemesi. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 5(2): 121-124.
17B.17. Arslan MÖ, Umur Ş, Aydın L, 1999. Kars yöresi sığırlarında Ixodidae türlerinin yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg., 23(3): 331-335.
18B.18. Umur Ş, Arslan MÖ, 2000. Doramectin’in doğal enfekte kuzularda mide-bağırsak nematodları ve canlı ağırlık artışına etkisi. Türkiye Parazitol Derg., 24(1): 67-72.
19B.19. Türkütanıt SS, Sağlam YS, Arslan MÖ, Bozoğlu H, Dinler U, 2002. Sarılık görülen koyun ve sığırlarda kan protozoonları ve leptospirosis üzerine etiyopatolojik incelemeler. Etlik Vet Mikrobiol Derg., 13(1): 45-55.
20B.20. Gıcık Y, Arslan MÖ, Kara M, Akça A, 2002. Kars İlinde kesilen koyunlarda karaciğer trematodlarının yaygınlığı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 8(2): 101-102.
21B.21. Gıcık Y, Arslan MÖ, Kara M, Köse M, 2003. Kars İlinde kesilen koyunlarda paramphistomiosisin yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg., 27(4): 260-261.
22B.22. Gıcık Y, Arslan MÖ, Kara M, Köse M, 2004. Kars İlinde kesilen sığır ve koyunlarda kistik ekinokokkozisin yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg., 28(3): 136-139.
23B.23. Çitil M, Arslan MÖ, Güneş V, Erdoğan HM, 2004. Neonatal buzağı ishallerinde Cryptosporidium ve Eimeria enfeksiyonlarının rolü. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 10(1): 59-64.
24B.24. Topçu B, Arslan MÖ, 2004. Kars yöresindeki balarılarında nosemosis’in yaygınlığı. Uludağ Arıcılık Derg., 4(4): 164-170.
25B.26. Öncel T, Vural G, Gıcık Y, Arslan MÖ, 2007. Detection of Babesia (Theileria) equi (Laveran,1901) in horses in the Kars province of Turkey. Türkiye Parazitol Derg., 31(3): 170-172.
26B.27. Sarı B, Aktaş MS, Arslan MÖ, 2008. Erzurum’da buzağılarda Cryptosporidium türlerinin prevalansı. Türkiye Parazitol Derg., 32(2): 116-119.
27B.28. Arslan MÖ, Sarı B, Kulu B, Mor N, 2008. Kars Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesine gastrointestinal yakınmalarla başvuran çocuklarda bağırsak parazitlerinin yaygınlığı. Türkiye Parazitol Derg., 32(3): 253-256.
III.SCI, SSCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tar., V. Takdimi ve Özet Türü Yayınlar Dışındaki Makale
1A.1. Toparlak M, Arslan MÖ, Gargılı A, Tüzer E, 1996. Prevalence of toxocarosis vitulorum in cattle in Thracia, Turkey. Turk J Vet Anim Sci., 20(5): 341-342.
2A.2. Arslan MÖ, Tüzer E,1998. Prevalence of bovine eimeridosis in Thracia, Turkey. Turk J Vet Anim Sci., 22: 161-164.
3A.3. Arslan MÖ, Umur Ş, Kara M, 1999. The prevalence of coccidian species in sheep in Kars province of Turkey. Trop Anim Health Prod., 31(3): 161-165.
4A.4. Arslan MÖ, Gıcık Y, Erdoğan HM, Sarı B, 2001. Prevalence of Cryptosporidium spp. oocysts in diarrhoeic calves in Kars Province, Turkey. Turk J Vet Anim Sci., 25: 161-164.
5A.5. Gıcık Y, Arslan MÖ, 2001. Blood parasites of wild pigeons in Ankara district. Turk J Vet Anim Sci., 25: 169-172.
6A.6. Arslan MÖ, Gıcık Y, Özcan K, 2002. The frequency of Eimeriidae species in the domestic geese in Kars province of Turkey. Acta Protozool., 41: 353-357.
7A.7. Gıcık Y, Arslan MÖ, Umur Ş, Sarı B, 2002. Doğal enfekte gebe koyunlarda mide-bağırsak ve akciğer nematodlarına doramectin’in etkisi. Turk J. Vet. Anim. Sci., 26(4): 793-797.
8A.8. Gıcık Y, Arslan MÖ, 2003. The prevalence of helminths in the alimentary tract of geese (Anser anser domesticus) in Kars District, Turkey. Vet Res Comn., 27(5): 391-395.
9A.9. Tanrıverdi S, Arslan MÖ, Akiyoshi DE, Tzipori S, Widmer G, 2003. Identification of genotypically mixed Cryptosporidium parvum populations in humans and calves. Mol Biochem Parasitol., 130(1): 13-22.
10A.10. Akça A, Babür C, Arslan MÖ, Gıcık Y, Kara M, Kılıç S, 2004. Prevalence of antibodies to Toxoplasma gondii in horses in the province of Kars, Turkey. Vet Med-Chech., 49(1): 9-13.
11A.11. Kara M, Arslan MÖ, Gıcık Y, 2005. The prevalence of bovine hypodermosis in Kars province, Turkey. Trop Anim Health Prod., 37: 617-622.
12A.12. Tanrıverdi S, Markovics A, Arslan MÖ, İtik A, Shkap V, Widmer G, 2006. Emergence of distinct genotypes of Cryptosporidium parvum in structured host populations. Appl Enviro Microbiol., 72(4): 2507-2513.
13A.13. Gıcık Y, Kara M, Arslan MÖ, 2007. Prevalance of Coenurus cerebralis in sheep in Kars province, Turkey. Bull Vet Inst Pulawy., 51(3): 379-382.
14A.14. Mor N, Arslan MÖ, 2007. Kars yöresindeki koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 13(2): 165-170.
15A.15. Aktaş MS, Sarı B, Arslan MÖ, 2008. Erzurum ve çevresinde sütçü işletmelerdeki buzağılarda Eimeria türlerinin yaygınlığı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 14(1): 25-29.
16A.16. Arslan MÖ, Kara M, Temur A, Altun SK, Küçükkalem ÖF, 2008. Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi çiftlik hayvanlarında paraziter hastalıkların değerlendirilmesi. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 14(1): 31-35.
17A.17. Arslan MÖ, Sarı B, Taşçı GT, Aktaş MS, 2008. Erzurum yöresinde buzağılarda Toxocara vitulorum yaygınlığı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 14(1): 37-40.
18A.18. Gıcık Y, Kara M, Sarı B, Kılıç, K, Arslan MÖ, 2009. Intestinal parasites of red foxes (Vulpes vulpes) and their zoonotic importance for humans in Kars province . Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 15(1): 135-140.
19A.19. Arslan MÖ, Kara M, Gıcık Y, 2009. Epidemiology of Oestrus ovis infestations in sheep in Kars province of north-eastern Turkey. Trop Anim Health Prod., 41(3): 299-305.
20A.20. Sarı B, Arslan MÖ, Gıcık Y, Kara M, Taşçı GT. 2009. The prevalence of Cryptosporidium species in diarrhoeic lambs in Kars province and potential risk factors. Trop Anim Health Prod., 41: 819-826.
21A.21. Erdoğan HM, Ünver A, Çitil M, Güneş V, Arslan MÖ, Tuzcu M, Gökçe Hİ. 2009. Dairy farming in Kars district, Turkey: III. Neonatal calf health. Turk J Vet Anim Sci., 33(3): 185-192.
22A.22. Kara M, Gicik Y, Sari B, Bulut H, Arslan MO. 2009. A slaughterhouse study on prevalence of some helminths of cattle and sheep in Malatya province, Turkey. J Anim Vet Adv., 8(11): 2200-2205.
IV.SCI, SSCI ve AHCI Dışındaki Taranan Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayın
1C.1. Arslan MÖ, Umur Ş, Özcan K, 1997. Buzağılarda ölümcül toxocarosis vitulorum olgusu. Türkiye Parazitol Derg., 21(1): 79-81.
V.Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1 Birkan TOPÇU: Kars yöresindeki balarılarında nosemosis’in yaygınlığı.
2Neriman MOR: Kars yöresindeki koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı.