İstatistikler


Tablo 1: Unvanlara göre akademisyen sayıları
Unvan Akademisyen Sayısı Oranı
Prof.Dr. 53 Kişi 8.91 %
Doç.Dr. 54 Kişi  9.08 %
Yrd.Doç.Dr. 180 Kişi  30.25 %
Öğr.Gör.Dr. 2 Kişi  0.34 %
Öğr.Gör. 89 Kişi  14.96 %
Okutman Dr. 0 Kişi  0.00 %
Okutman 46 Kişi  7.73 %
Araş.Gör.Dr. 6 Kişi  1.01 %
Araş.Gör. 150 Kişi  25.21 %
Uzman Dr. 0 Kişi  0.00 %
Uzman 14 Kişi  2.35 %
TOPLAM 595 Kişi  100,00 %