İstatistikler


Tablo 1: Unvanlara göre akademisyen sayıları
Unvan Akademisyen Sayısı Oranı
Prof.Dr. 54 Kişi 9.05 %
Doç.Dr. 53 Kişi  8.88 %
Yrd.Doç.Dr. 184 Kişi  30.82 %
Öğr.Gör.Dr. 2 Kişi  0.34 %
Öğr.Gör. 90 Kişi  15.08 %
Okutman Dr. 0 Kişi  0.00 %
Okutman 47 Kişi  7.87 %
Araş.Gör.Dr. 6 Kişi  1.01 %
Araş.Gör. 147 Kişi  24.62 %
Uzman Dr. 0 Kişi  0.00 %
Uzman 13 Kişi  2.18 %
TOPLAM 597 Kişi  100,00 %