İstatistikler


Tablo 1: Unvanlara göre akademisyen sayıları
Unvan Akademisyen Sayısı Oranı
Prof.Dr. 53 Kişi 8.89 %
Doç.Dr. 54 Kişi  9.06 %
Yrd.Doç.Dr. 183 Kişi  30.70 %
Öğr.Gör.Dr. 2 Kişi  0.34 %
Öğr.Gör. 89 Kişi  14.93 %
Okutman Dr. 0 Kişi  0.00 %
Okutman 47 Kişi  7.89 %
Araş.Gör.Dr. 6 Kişi  1.01 %
Araş.Gör. 148 Kişi  24.83 %
Uzman Dr. 0 Kişi  0.00 %
Uzman 13 Kişi  2.18 %
TOPLAM 596 Kişi  100,00 %