İstatistikler


Tablo 1: Unvanlara göre akademisyen sayıları
Unvan Akademisyen Sayısı Oranı
Prof.Dr. 54 Kişi 9.11 %
Doç.Dr. 59 Kişi  9.95 %
Yrd.Doç.Dr. 180 Kişi  30.35 %
Öğr.Gör.Dr. 2 Kişi  0.34 %
Öğr.Gör. 89 Kişi  15.01 %
Okutman Dr. 0 Kişi  0.00 %
Okutman 46 Kişi  7.76 %
Araş.Gör.Dr. 6 Kişi  1.01 %
Araş.Gör. 143 Kişi  24.11 %
Uzman Dr. 0 Kişi  0.00 %
Uzman 13 Kişi  2.19 %
TOPLAM 593 Kişi  100,00 %